30 maart 2013

rente iets te laag, bijna klaar voor stapje omhoog

De rente (hier is de 10jaars rente van de VS genomen) correleert langzaam minder sterk met de beurzen. Je kunt er nog steeds op rekenen dat als de beurs omlaag gaat dat je meestal wel zult verdienen op staatsleningen van de VS (en Duitsland etc.). De correlatie lijkt overigens een beetje achter te lopen op de renteontwikkelingen.

Staatsobligaties hebben maar betrekkelijk weinig klappen gekregen van de sterk stijgende beurs sinds juli vorig jaar. Het lijkt wel of de rente bij beursstijging eerst wat stijgt en dat de rentemarkt zich ineens weer herinnert dat de FED de rente op 0 heeft vastgetimmerd en samen met de centale banken van Japan en nu vooral China onverdroten doorkopen. De rente pauzeert dan even. En als de beurs dan flink verder is gestegen kmt er toch weer een volgend stapje, want de FED gaat de rente korter dan 10 jaar op 0 houden en die hogere aandelenkoersen doen vermoeden dat het einde van de nultijd dichterbij komt. Ondertussen gaat de rentestijging tergend langzaam, ook al  (of juist doordat; het zit immers al in de rente verdisconteerd) voorspelt iedereen rentestijging

De rente is iets te ver gedaald op het ogenblik, 1,9% moet het zijn tenzij de obligatiemarkt een fijne neus heeft voor een komende aandelencorrectie.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten