24 mei 2015

Stagflatie in de VS of doormodder Goldilocks

De cijfers die de laatste tijd uit de VS kwamen, benauwden me toch enigszins. Waar kwam die afzwakking toch vandaan, terwijl er toch en versnelling hoorde te komen uit de olieprijsdaling die als een soort belastingverlaging wordt gezien?
Hoe komt het toch dat in zo grote delen van de westerse wereld de groei gedrukt wordt door de netto export?
Die slechte cijfers over april, dat was toch niet te danken aan slecht weer of stakingen aan de Westkust?

Een deel komt door de hogere belastingen vanwege gestegen vermogen in huizen, aandelen. Een ander deel komt door reactie op onverwacht tegenvallende vraag. Een gewone voorraadreactie die pijnlijk voelbaar is in de wereldhandel.

Ondertussen zagen we deze maand doorgaande verbetering op de arbeidsmarkt (groei werkgelegenheid, lage initial claims, hoge jolts & voluntary quits), herstel huizenmarkt, niet al te slechte indicaties voor investeringen.

De lage rente is nu een hogere spaarquote aan het forceren omdat je veel meer geld nodig hebt om een annuïteit te  kopen voor na je pensioen. Veel daling van de spaarquote in de VS in de komende kwartalen lijkt er daarom niet in te zitten. De rentedaling lijkt gestopt en daarmee hoeft de spaarquote niet veel verder op te lopen, maar iets verder lijkt wel nodig. Dat betekent niet veel meer dan 2,5% groei voor de rest van het jaar in de VS en daarmee een nog lagere groei dan in 2014.

Ondertussen zijn de investeringen zo lang laag gebleven dat de productiviteitsstijging het laat afweten en er zo veel stijging is van de arbeidskosten per eenheid product dat de kerninflatie moet stijgen. De laatste inflatiecijfers laten zien dat de kerninflatie inderdaad stijgt. Er is eindelijk enige pricing power voor hogere prijzen, nu de kosten stijgen.  Dat is gunstig, want daardoor kan de reële rente ooit weer op niveaus komen dat sparen een pensioen weer bereikbaar maakt.


De stijging van de kerninflatie in de VS is het meest verbazende economische nieuws van de afgelopen week. Maar het stelt me eerder gerust. Een en ander gaat toch nog een beetje begrijpelijk aan toe in de economische wereld.


De economische cijfers van China vallen tegen, maar de huizenmarkt is weer aan het herstellen, ze zijn flink meer olie aan het importeren (wat de belangrjkste oorzaak lijkt voor het prijsherstel) en ook de koperprijs is in herstel. De wereld lijkt daarom niet af te glijden naar een recessie.

Dus toch maar weer doormodder Goldilocks. 2% groei in het tweede kwartaal in de VS en doorgaande groei in Europa, Japan, en in mindere mate China.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten