13 mei 2015

super taper tantrum: het liquiditeitsverhaal is verslechterd

1.     Het liquiditeitsverhaal is verslechterd. Je ziet dat aan de opkomst van het Super taper tantrum thema, een nieuw thema waar nog volop over geschreven moet gaan worden. Niet alleen gaat de FED echt de rente verhogen (gedwongen door financiële stabiliteit en Taylor rule), maar dat kan alleen met extra maatregelen vanwege de extreem hoge vrije reserves van banken (=vergoeding over vrije reserves via speciale faciliteit) en de grote omvang van het schaduwbanksysteem (=nieuwe geldmarkfaciliteit waarbij schaduwbanksysteem rente ontvangt over uitzettingen). Er komt ook nog een discussie over hoe de balans van de FED verkleind kan worden, zodat het probleem van de excessieve vrije reserves van banken vermindert. Kortom, er is nog genoeg te schrijven over wat de FED gaat doen.

Dan heb je verder nog de discussie of de centrale bank van China de Amerikaanse economie in een recessie aan het storten is. Volgens Andy Lees komt elke verlaging van de reserve requirement ratio in China die de banken moeten aanhouden neer op het verkopen van $280 miljard aan reserves, hoofdzakelijk dollars. Als ze de reserve requirement ratio 2,5% verder zou verlagen (zoals verwacht) zou dit 9 maanden monetaire groei in de VS teniet doen en een serieuze aanslag zijn op de groei in de VS (ter vergelijking: de ECB koop € 60 miljard per maand).
De OPEC lijkt zo'n $ 200 miljard te hebben moeten verkopen sinds eind vorig jaar de olieprijs begon te vallen. 
Kennelijk was dit genoeg om de stimulering van de lagere olieprijs aan de Amerikaanse  economie flink te reduceren.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten