30 april 2013

Elga Bartsch: Nederland iin de problemen

Elga Bartsch, hoofdeconome voor Europa van Morgan Stanley,  ziet problemen in het niet langer door Beatrix geleide land, maar geleid door bezuinigswaanzin (in de publicatie: Dutch Economy Still Deep In the Doldrums). Als enige kernland van de Eurozone krimpt de economie behoorlijk, 0,8% ongeveer in 2013.
Dappere pogingen om in 2014 het bergotingstekort onder 3% te krijgen van het BNP komen Nederland te staan op hooguit 0,5% groei.
Natuurlijk is dat ons verdiende loon na het langdurig opblazen van de huizenmarkt en flink er op los bezuinigen zonder hervormingen van betekenis.
Nederland is niet in alles slecht, Nederland is betrekkelijk flexibel en daarom komt Nederland uiteindelijk wel uit de ellende, zelfs na bezuinigingswaanzin.
Bovenstaande slide van haar geeft in vier plaatjes de problemen van Nederland goed weer.

Bovenstaande tabel laat zien dat Nederlandse huishoudens zich flink in de nesten hebben gewerkt met veel te hoge hypotheekschulden. Dit is een flinke bedreiging voor de AAA-rating van Nederland, vooral als de werkloosheid veel verder oploopt.

Huizen zijn volgens de plaatjes van Elga nog zo'n 10 tot 20% te duur. Gelukkig gaat de prijsdaling heel ordelijk (en volgens mij is het leed zo geleden als de hypotheekrente 2% daalt, iets dat toch niet zo moeilijk voor elkaar te krijgen moet zijn).

Herstel van de huizenmarkt is essentieel voor het herstel van economische groei. Gelukkig is er veel te weinig gebouwd in Nederland, vooral voor de ouderen zijn er te weinig aangepaste woningen.
De export en investerigen gaan de groei voorlopig niet meer trekken, daarvoor is het vertrouwen te laag en de bezettingsgraad ook (maar als die stijgt dan verbeteren de investeringen, echt waar, deze fout zit zo vaak in voorspellingen voor investeringsgroei, dat men niet gelooft dat van record lage bezettingsgraden er toch investeringsgroei komt als die bezettingsgraden stijgen zoals normaal is bij extreem lage cijfers).
Nederland zit nog volop in de kredietcrisis, alleen de staat heeft geen problemen om geld aan te trekken. Maar Nederland scoort in dit opzicht niet slecht vergeleken met de rest van Europa.
Nederland krijgt als aandelenland een dieprode onvoldoende volgens de modellen van Morgan Stanley.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten