30 april 2013

Moesson laat in India, misschien te weinig

De moessonregens zijn allebepalend voor de oogsten in India en zo voor het overgrote deel van de bevolking. Het verband met economische groei is niet zo sterk als je op grond daarvan zou verwachten. Maar een tegenvallende moesson drukt de economische groei vaak toch wel 2% en zorgt voor hogere voedselprijzen en daarmee te hoge inflatie (waarop de centrale bank niet mag reageren met hogere rentes).
Dit jaar lijkt de graanoogst overvloedig te worden in India, maar is men niet gerust op de moessonregens. Ze dreigen iets te laat te komen en zijn iets minder normaal volgens de verwachting.
.
Moessonvoorspellingen zijn moeilijk (dat hij komt is gelukkig wel zeker, maar de mate waarin etc, dat is moeilijker), men lijkt iets te voorzichtig te zijn.
De huidige voorspelling is 98% van normaal en pas beneden 96% schijnt een en ander problematisch te zijn.
Maar het zuidwesten heeft al een zeer erge droogteperiode achter de rug, de ergste in veertig jaar.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten