8 april 2013

werkloosheid in VS en wao, vrouwen, per gebied, ouderen vs jongeren

Aan de kaart kun je zien dat de VS een behoorlijk leeg land is. De rode gebieden stemden overwegend democratisch, de rest (de steden minder duidelijk) republikeins.
Het probleem is de dalende participatiegraad, waardoor de beroepsbevolking niet groeit, ondnaks de groeiende bevolking (ook tussen 15-65). Bovenstaand plaatje uit de New york Times vindt dat de werkloosheid te rooskleurig wordt voorgesteld, je moet uitgaan van constante participatiegraad.

De daling van de werkloosheid terwijl de participatiegraad daalt is een doorn in het oog van o.a. de FED. dadelijk heb je 6,5% werkloosheid terwijl dat alleen door een lagere particpatiegraad komt. Je ziet een geleidelijke stijging van de gehandicapten. Die krijgen kennelijk maar een piepkleine uitkering (4,8% krijgt 0,87% van het BNP), maar men maakt zich toch enorme zorgen dat de wao-uitkeringen onbetaalbaar zijn geworden.
 De republikeinen staan te popelen om de langdurige werkloosheidsuitkeringen te decimeren. Gelukkig daalt de langdurige werkloosheid snel. Dit helpt de daling van het begrotingstekort fors.
Boven een curieus plaatje uit de Wall Street Journal. Een van de redenen voor de lage groei an de werkgelegenheid in de afgelopen jaren is dat vrouwen haast niet meedoen. Ze krijgen geen baan in de industrie en doen niet mee aan het banenherstel in de bouw.
De groei van de werkgelegenheid zit bij de 55+, overigens vooral ook omdat er daar veel meer van zijn dan in 2008. Maar grotendeels ook omdat ze moeten: ze hebben onvoldoende voor hun pensioen gespaard.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten