30 juli 2013

het verdwijnen van de Amerikaanse middenklasse (Mauldin/ GaveKal/Carpe Diem)

John Mauldin had zoals gebruikelijk een huilverhaal over de VS, nu over de teloorgang van de middenklasse, een verhaal via GaveKal

Eerst een plaatje van het optimistsiche Carpe Diem blog. De inkomensverdeling in de VS laat een constant deel lage inkomens zien en een groeiend deel met hogere inkomens (boven $75.000). De lagere middenklasse (gezinsinkomen $50.000-75.000) brokkelt af.  Een en ander lijkt samen te hangen met de daling van de industrie-arbeiders. Die zijn allemaal geëxporteerd naar China en men kon geen baan krijgen met een vergelijkbaar inkomen. De laatste jaren ging het slecht in de bouw, dus goed verdienende bouwvakkers werden nog maar met een kaarsje gevonden. Carpe Diem denkt dat de komende jaren een en ander wel eens zou kunnen gaan verbeteren door de energierevolutie. dat schept een hele berg banen, juist ook in de middenklasse. Zelf zie ik verbetering voor de bouuwvakkers.

Mauldins/ Gave Kal verhaal laat zien dat het economisch herstel in de VS voorbij is gegaan aan de groep 25-55 jarigen

Er is geen groei gekomen in het aantal werkenden 25-55 sinds 2008.

Alle groei van de werkgelegenheid is naar de oudere babyboomers gegaan na 2009.

Er werken nu meer 55-plussers door dan vroeger en dat is niet omdat ze de jongeren werkloos willen houden, maar omdat ze te weinig gespaard hebben voor hun pensioen.
( Late boomer= 1956-1965; generation X= 1965-1982
Voorspelling lijkt voorbarig; late boomers lijken er erger aan toe, generatie X kan nog even sparen en profiteren van de nieuwe waardestijging van de huizen en aandelen)

GaveKal ziet als oorzaak voor de slechte inkomensontwikkeling de grote groei van het aantal deeltijdbanen. Dat gaat hand in hand met lagere inkomens. De Nederlandse ervaringen zijn heel anders. Daar zijn goede deeltijdbanen en zij waren vrijwillig, omdat met name vrouwen niet langer dan 2,3, 4 dagen wilden werken. Het inkomen per werkende bleef daardoor achter in Nederland, maar het totale gezinsinkomen in Nederland steeg voorspoedig tot de kredietcrisis uitbrak en er daarna een vernietigende bezuinigingswoede opstak die er daarnaast alles aan deed de huizenmarkt te doen instorten via lastenverzwaring en succesvol beleid de hypotheekrente zo hoog mogelijk te maken door concurrentie tussen banken uit te schakelen.

GaveKal ziet daarnaast de lage reële rente als andere reden waarom de inkomensontwikkeling zo slecht is in de VS. Spaarders krijgen zo geen inkomen en bedrijven durven dan niet meer te investeren.
Men concludeert dat Marx terug is, er komt een revolutie in Amerika van middenklassers en armer die het niet langer kunnen verdragen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten