19 juli 2013

werkgelegenheidsgroei en groei BNP en overheidsuitgaven

Ik had al eerder een plaatje laten zien met de groei van de wekgelegenheid in de FED en de economische groei. De conclusie was dat de groei van de werkgelegenheid wel erg hoog was vergeleken met de economische groei.

Als je een splitsing maakt ussen de groei van de private sector en de overheid, dan is een en ander al wat minder uitbundig.
Als de overheid steeds meer geld uigeeft aan werkloosheidsuitkeringen en andere crisiszaken, dan helpt dit de groei van de werkgelegenheid niet, integendeel, die groei van de overheidsuitgaven is een teken dat het niet goed gaat met de werkgelegenheid. De krimp van de overheidsuitgaven sinds 2010 is daarom helemaal niet zo'n slecht nieuws voor de groei van de werkgelegenheid.

Als in het bedrijfsleven de omzet zo krimpt als bij de overheid, dan regent het onstalgen. Zo niet bij de overheid. In de VS zitten er 650.000 mensne bij defensie die om de haverklap verlof (onbetaald) krijgen omdat Amerika te weinig oorlog voert in Afghanistan en Irak o.a. Als het beter gaat met de economie, dan is de verwachting dat deze mensen elders en beter betaalde baan zullen gaan zoeken. Maar voorlopig voelt men zich wel veilig/ prettig met zo'n baan met veel verlof.

Een en ander betekent wel dat als de economie gaat aantrekken vanwege minder krimp/geen krimp van de overheidsuitgaven dat de werkgelegenheidsgroei niet veel hoeft aan te trekken. Het peace dividend houdt tijdelijk ook banengroei tegen. De FED kan zich redelijk comfortabel voelen met een voorspelling van 6,5% in 2015, dat heeft meer kans om ongeveer uit te komen dan een cijfer voor economische groei op het ogenblik.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten