21 februari 2012

103 pensioenfondsen korten: diefstal, graaiers, kosten ,actuarissen, gokverslaafde bankiers, Grieken, iedereen is schuldig

Het korten op de pensioenen is niet goed gevallen. Op het bericht kwamen meer dan 600 reacties los in de Telegraaf.
Wat noemde men? Van alles, maar men was vooral boos. Iedereen en alles krijgt er de schuld van. Hieronder een greep met tussen haakjes wat commentaar van mij. Met nogal wat van het gestelde ben ik het niet eens, met veel overigens wel.

Het valt vooral op dat de gepensioneerden erg hard en erg lang gewerkt hebben en hun geld zuur verdiend hebben (laat de jongeren eerst eens even veel werken en dan pas klagen over graaiende bejaarden die een hogere rekenrente willen), ze in meerderheid vinden dat ze bestolen zijn en worden. Op welk bedenkelijk peil zijn de normen en waarden in een land waar zo wordt omgesprongen met de rechten van gepensioneerden.
Er is gegokt met de gelden en verloren, er is geld gestolen en de schuld wordt op de klanten afgeschoven omdat ze te lang leven.

Er is gestolen, de dertig miljard van het ABP die de regering zich heeft toegeëigend wordt het meest genoemd. De bedragen die bepaalde ondernemingen uit de pensioenkassen gehaald hebben kwamen niet aan bod. Ook de discussie over Brede herwaardering die pensioenfondsen tegenhield om dekkingsgraden boven 150% op te bouwen werd niet genoemd. Men denkt dat het ABP ooit een dekkingsgraad van 250% had (zo iets zou je terug kunnen construeren in tijden dat de rente 10% stond en je niet zou indexeren, ook al was de inflatie 8%, maar het ABP heeft nooit een dekkingsgraad gepubliceerd die in de buurt van 200% kwam, laat staan hoger).

De korting komt door de graaiers. Hiervoor moet een meldpunt komen en de schuldigen moeten het schavot in. De fondsen hebben zitten speculeren, veel te veel risico genomen
De mensen die bij en voor pensioenfondsen werken krijgen te veel salarissen en bonussen: zij zouden met een veelvoud gekort moeten worden

Opvallend veel reacties gaan over de kosten. Men is verbaasd over het grote aantal pensioenfondsen in Nederland (toch flink afgenomen in de laatste jaren). Er blijft na kosten niets van over van pensioenpremie, vooral bij verzekeringspolissen.
Pensioenfondsen maken veel te veel kosten en daarom wordt er gekort. Men denkt dat de mensen bij pensioenfondsen fortuinen verdienen dankzij monumentale bonussen, die men vooral zou krijgen naarmate het slechter gaat en vooral de besturen (was het maar waar dat een goed bestuur een grote bonus kreeg). Eén pensioenfonds is zat en veel goedkoper [maar ABP kort ook, er zijn behoorlijk wat middelgrote pensioenfondsen die het maar wat goed doen].

Het ligt aan de kunstmatige rente die we nodig hebben om bankiers overeind te houden.
Rente uitsmeren over meerdere jaren is beter. We rekenen ons kunstmatig arm (ik ben ook een voorstander van een hogere rekenrente, nu een pensioen niet meer 100% zeker is, hoeft men het niet meer contant te maken met de meest risicoloze rentevoet). Het is allemaal een grote leugen ze zijn rijker dan ooit met hun € 870 miljard.

Niet doorschuiven van tekorten naar de volgende generatie: wie heeft er godverdomme gewerkt voor zijn pensioen, de gepensioneerden toch, de jongeren moeten maar zelf sparen. Ik heb 20+ jaar vut premie betaald en mag nu later met een gekort pensioen, wie betaalt straks voor mij?
De ouderen hebben dit land opgebouwd, de jongeren moeten niet piepen, het pensioengeld is van ons niet van hen. Er wordt al jaren niet geïndexeerd, d.w.z. de gepensioneerde heeft al flink ingeleverd.

Het is de schuld van de linkse kerk en van CDA/VVD
Dat komt ervan als de partijen die dit soort praktijken verbieden niet aan de macht zijn. Men roept massaal op om SP en PVV te stemmen.
Stop geld dat aan Griekenland wordt verkwanseld in de pensioenpotten, dan kunnen we weer met 57 jaar met pensioen net als de Grieken. Ook ontwikkelingshulp moet gestopt worden. De grote verdwijntruc van steun aan banken is de schuld.


We worden helemaal niet zo oud als de actuarissen zeggen of juist wel [een kind kon toch zien dat we veel ouder zouden worden, waarom komen ze er nu pas mee aanzetten, dat zag je 15 jaar geleden toch al]

Had ik het maar zelf belegd, dan gebeurde dit niet [onzin, men maakt zelf minstens 1% meer kosten; ook niet, want ze hadden natuurlijk echt niet hun renterisico meer dan 100% gehedged via swaps en niet als die domme bestuurders maar een deel en ze hadden echt niet op tijd hun langlevenrisico bijverzekerd]

Tot slot wat sneue, realistische commentaren. Ik heb 30-40-50 jaar pensioenpremie betaald en waarom overkomt me dit, dat moet verboden worden. Ze hebben het altijd gegarandeerd en ze hebben niet gewaarschuwd laat staan op tijd gewaarschuwd. Een deel concludeert dat ze niet meer zo lang mogen leven

Geen opmerkingen:

Een reactie posten