28 februari 2012

kredietgroei VS verlaat bijna credit crunch faseEindelijk lijkt de kredietgroei te versnellen in de VS. Oneindige liquiditeit van de FED leek maar niet te helpen, de FED was aan een touwtje aan het duwen om de banken zo ver te krijgen krediet te gaan verstrekken. Maar aan het plaatje van Bianco kun je zien dat de kredietgroei nu op zijn snelste groei staat sinds de kredietcrisis, al is de kredietgroei nog steeds veel te laag voor een normale tijd (en daarom zitten we nog in het grijs gearceerde gebied van de credit crunch).
Opvallend is verder wel dat het herstel op de beurzen goed parallel liep met het aantrekken en wegvallen van de kredietgroei.
De groei van M2 is nu heel hoog geworden en als de omloopsnelheid van geld enigszins constant blijft is dat een teken dat de economische groei gaat versnellen (ervan uitgaand dat de inflatie ongeveer constant blijft). De volatiliteit zoals gemeten via de VIX is nu ook laag en dat creëert een goed investeringsklimaat. Investeringen (in software & equipment, bouw etc) moeten de groei in 2012 trekken inclusief die van de consument in huizen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten