30 juli 2014

30 jaar swaprente tikt 2% aan

De belangrijkste rente voor Nederlandse pensioenfondsen, de 30 jaar swaprente kwam vandaag even onder de 2%. Het driemaands gemiddelde verbergt nog even de destructieve werking van de lage rente op de dekkingsgraad en ook de Ultimate Forward Rate houdt de boekhoudkundige schade nog enigszins beperkt. Maar bij dit soort rentes (goed voor circa 10% lagere dekkingsgraden dan aan de start van het jaar als er geen enkele dekking tegen het renterisico is) zullen weer meer pensioenfondsen over moeten gaan tot verlaging van de uitkeringen. Als de beurs ook nog een correctie zou laten zien, zijn de rapen eind dit jaar helemaal gaar.
Deze rampzalige ontwikkelingen hebben we vooral te danken aan Draghi en Yellen. Zij beloven nog lang de rente veel te laag te houden. Door dit handelen verstoort men de kapitaalmarkten. Bedrijven stoppen met investeren en kopen alleen nog maar eigen aandelen terug of kopen elkaar op. Het vertrouwen in de toekomst zakt weg, men verzint scenarios als secular stagnation (Summers), New Neutral (Pimco). Deze scenario's hebben een snel groeiende schare gelovigen.
Spaarders verdienen niets meer. In Japan hebben we gezien dat dit de crisis verergerde. Consumenten moeten meer gaan sparen door de lage rente om nog enig pensioen bij elkaar te schrapen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten