15 juli 2014

komt inflatie in VS door loonstijging of iets anders

http://blogs.cfr.org/geographics/2014/07/10/yellenvbullard/
Steil en Walker bediscussieerden wie er gelijk heeft: Yellen (loonstijging is voorlopig geen probleem voor inflatie) of Bullard: er komt hogere inflatie door hogere loonstijging.
Het verband tussen loonstijging en inflatie was de laatste jaren zeer laag (R2 0,03). Punt voor Yellen. (reden is de grote invloed van grondstoffenprijzen op de inflatie)

Maar Steil en Walker denken ineens dat de lage financieringslasten van de particulier tot een enorme stijging van de consumptie gaat leiden en er zo inflatie ontstaat.
Dat gaat niet gebeuren in de huidige tijdgeest waar schuld vies is. Men blijft uitermate voorzichtig met schulden en hoe laag de rente ook is, men laadt zich niet vol met extra schulden van betekenis.  Een beetje meer en daardoor kan de consumptiegroei naar 2,5%+, maar niet veel meer totdat de loonstijging echt fors wordt.
Het verband tussen inflatie en unit labour costs, arbeidskosten per eenheid product, is al een stuk beter (regressieresultaat is 2% plus 0,3* unit labour costs) dan met de lonen. Loonstijging hoort samen te gaan met betere productiviteit.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten