28 april 2010

Angus Maddison 1926-2010


Op 24 april overleed Angus Maddison. Hij was een belangrijke bron van informatie voor iedereen die de geschiedenis van de economische groei in de wereld bestudeerde (dus ook voor Ter Veer en mij, we hebben hem in ons boek vaak aangehaald, al helemaal in de oorspronkelijke meer dan dubbel zo dikke versie van ons boek). Met alle gegevens die hij opdeed bij de OECD en de universiteit van Groningen vond hij uit (zie belangrijk artikel uit 1987) hoe je plausibel kon uitrekenen via nationale rekeningen wat de economische groei in belangrijke landen was geweest in de afgelopen millennia. Hij had een uitleg van die groei die behoorlijk overeenkwam met o.a. de onze: via de productiefactoren kapitaal, arbeid en grond en zaken als het hebben van goede instituties, zaken als eigendomsrecht, innovaties, ondernemerschap. Hij geloofde niet in Kondratieffgolven, maar wel in fases. Zijn laatste boek ging in op de opkomst van china en India, ook al iets waar we veel van geleerd hebben.
Bart van Ark (de grote guroe van de theorie over productiviteitsstijging) schreef een in memoriam waaruit ik de foto haalde.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten