30 april 2010

zwarte woensdag


Het Duitse Handelsblat ziet de beslissing van de Duitse politici als een dramatische vergissing: dat was een zwarte woensdag, zie de afgebeelde voorkant van de anders altijd zo saaie voorkant van het Handelsblatt. Duitsland neemt nu de schulden van de PIGS op zijn nek en die zullen als een molensteen de economie naar beneden trekken.

Jim Bianco zag dit in zijn maandelijkse conference call als teken dat Griekenland cum suibus politiek zeer gevoelig blijven liggen, vooral zo lang de Grieken zo veel eerder met pensioen mogen dan de Duitsers (dat roept iedereen, dus dat zal echt niet gebeuren).
Bianco ziet het als Amerikaan, dwz restructuring ligt voor de hand, dat de crisis in Europa bij een haircut van 20-25% van de schulden van de PIGS voor de banken in Europa een verliespost van ongeveer de helft van wat ze verloren in de Kredietcrisis kan veroorzaken. Voor de niet Europese landen zijn de verliezen van de banken voldoende beperkt dat men er daar niet wakker van hoeft te liggen.

In Europa ziet men dat anders. Daar gaan ze niet eerst afboeken op eurostaatsleningen, omdat dit niet hoeft in het Rijnlansdse model waar je wat meer tijd krijgt je schulden te saneren dan in het angelsaksische model. Je maakt na te veel tijd een compromis en dat moet dan maar goed uitvallen, zo denken we in Europa.
Het alternatief is een te grote crisis op een te slecht moment, dus daar kies je niet voor en dat hoeft dan ook niet.
Met veel gedoe gaat men Zuid Europa dus op enorme wijze financieren.

De Duitse politiek roept tot mijn verbazing nu ineens hun banken op om in Griekse leningen te gaan speculeren en ook om op hun Griekse schulden af te boeken, om zo het draagvlak voor de Europese steun te vergroten. D.w.z. als de PIGS vallen zijn de Duitse banken straks gegarandeerd zeker failliet, het zwarte woensdagscenario van het Handelsblatt.

De oproep om Griekse leningen bij te kopen zou een enorme vote of confidence zijn dat het goed komt, of een rationele berekening dat je nu al Griekse leningen koopt tegen koersen die lager zijn dan afstempeling kan gaan worden. Als men gehoor geeft aan de oproep is het natuurlijk snel gedaan met de excessief hoge rentes of Griekse en Portugese staatsleningen.
Deze oproep lijkt voldoende op de steun die de centrale banken gaven aan de TARP maatregelen door actief staatsleningen etc. te gaan opkopen (nu dus zouden zwakke Duitse banken ook actief nog zwakkere Griekse staatsleningen moeten kopen).
Gaat dit werken? Als andere landen in Europa een zelfde oproep doen: vrijwel zeker.
Gaat men dit doen? Als de Europese politiek lef heeft wel. Het zou de snelste en genakkelijkste oplossing zijn voor het PIGS probleem. Toch lijkt deze stoutmoedige oplossing niet waarschijnlijk in een tijd dat nog te veel mensen voor alles bang zijn en zwarte zwanen (zwarte woensdagen) zien.

N.B. Door de junk rating van Griekenland wordt het regulatorisch haast onmogelijk voor banken om Griekse schulden aan te kopen. Als men banken Griekse schulden wil laten kopen, dan moet men eerst de aring agencies onder druk zetten dat de gegeven steun Griekenland weer investment grade maakt. Als de banken echter zouden kopen, zou de rente daarmee voldoende dalen om de cds verzekering zo veel goedkoper maken, dat de rating agencies Griekenland weer investment grade zouden maken (de rating agencies nemen de cds tegenwoordig zwaar mee in hun ratings).

Geen opmerkingen:

Een reactie posten