11 juni 2011

flow of funds VS: men wordt weer rijker ex onroerend goedDe plaatjes van Calculated Risk laten de laatste update zien van wat de bezittingen van de VS waren per eind van het eerste kwartaal.
De bezittingen stijgen weer, ondanks dat de waarde van het onroerend goed daalde. De hypotheekschulden beginnen nu eindelijk duidelijk af te nemen.

De waarde van de bezittingen versus het BNP waren decennia tamelijk constant, maar gingen na 1990 flink stijgen om in de Kredietcrisis een fikse val te maken naar de oude trend.
Volgens Woody Brock horen de bezittingen maar ongeveer dat gemiddelde waard te zijn versus het BNP, er hoort mean reversion te zijn naar die waarde.
Ik denk dat de waarde van de bezittingen versus het BNP langzaam hoort te stijgen naarmate een land rijker wordt. Men vindt over het algemeen dat naarmate men meer verdient in een land de bezittingen versus het BNP hoger zijn. Er hoort ook een correctie te zijn voor wat men allemaal meetelt. Hoe rijker een land is, des te meer wordt er meegeteld. Men heeft meer mogelijkheden bezittingen te verwerven naarmate men verder verwijderd is van het bestaansminimum.
Als de bezittingen meer liquide zijn, zijn ze ook meer waard. Dat verklaarde ook een deel van de waardestijging van schulden die na securitisatie tijdelijk meer liquide waren. De liquiditeit neemt langzaam toe en dat zou moeten leiden tot meer bezittingen versus het BNP.

Als mijn redenering klopt kan de waarde van aandelen en onroerend goed verder stijgen in de VS, als Woody Brock gelijk heeft, dan wordt het niets in de komende decennia met onroerend goed en aandelen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten