9 juni 2011

Was QE2 goed of slecht

Er begint een groeiende schare, vooral republikeinse, economen en beleggers te ontstaan die QE2 een daverende mislukking vinden. Het is de groei om zeep aan het helpen, omdat het via ongebreidelde stijging van grondstoffenprijzen heeft geleid tot zo veel inflatie dat de reële inkomensontwikkeling negatief werd. QE2 heeft niet geleid tot extra kredietverlening, omdat banken al veel te veel vrije reserves hebben en ze werkelijk niet weten wat ze met nog meer reserves zouden moeten doen. Kortom de economische groei is er niet mee geholpen, terwijl de FED enorme risico’s op zijn balans aan het opbouwen is.

Zo slecht was QE2 in mijn ogen helemaal niet.
1. De FED slaagde erin het vertrouwen te laten stijgen, zoals o.a. blijkt uit de stijgende beurzen
2. De FED zorgde voor hogere inflatie. Het nominale BNP steeg hierdoor behoorlijk. Dat moet doorgaan, anders wordt schuld/ BNP een te groot probleem.
3. De vooruitzichten voor kredietgroei verbeterden. De stress op de kredietmarkten nam verder af. Op de obligatiemarkt gingen bedrijfsleningen er in als koek en ook het bankwezen is schoorvoetend bezig de kredietverlening uit te breiden, zoals de laatste Senior Loan Officer Reports duidelijk maken.
4. Door het opkopen van bijvoorbeeld staatsleningen komt geld vrij in o.a. de particuliere sector dat voor andere zaken zoals consumptie kan worden aangewend.
5. QE2 maakte de dollar zwakker en verbeterde zo de exportvooruitzichten van de VS
6. QE2 maakte de rentecurve steiler. Daardoor worden de bankwinsten groter en blijven de lang vooruitlopende leading indicators positief. De berekende kans op een recessie wordt hierdoor erg klein.
7. QE2 kon weinig kwaad, omdat het niet kon leiden tot oververhitting van de economie met bijbehorende hyperinflatie. QE is een kansrijke innovatie om niet in de liquidity trap van Keynes te komen. Om dit voor elkaar te krijgen waren wel enorme bedragen nodig, emkele duizenden miljarden dollars.

N.B. De stijging van de grondstoffenprijzen werd vermoedelijk door QE2 groter dan anders zou zijn gebeurd, maar QE2 was niet de enige reden voor de stijging van de grondstoffenprijzen. De hoofdreden bleef de hoge economische groei in de wereld, vooral in China.
Dat de groei in de VS teleurstelde kwam vermoedelijk niet door QE2, dat is niet de reden voor de aardbeving in Japan en de doorgaande val van de huizenmarkt.
Zonder QE2 was denk ik de groei nog lager geweest.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten