11 juni 2011

pensioenakkoord gok op de rente en andere aandelenopbrengsten


De eerste indruk van het pensioenakkoord is dat de vakbond zich heeft laten afschepen met een moeilijk in de toekomst afdwingbare verhoging van de AOW. Het bedrijfsleven is plotseling van de bijplempverplichtingen af als het pensioenfonds onder water zit en hoeft in ruil daarvoor niets terug te geven, zo lijkt het.

Misschien heeft de vakbond toch wel een goede zet gedaan (die misschien wel door de achterban ongedaan gemaakt wordt, omdat het bedrijfsleven in tijden van nood toch wat extra hoort te doen). Het bedrijfsleven zal de betalingen aan de pensioenpremies op het huidige hoge peil houden in de toekomst, ook als de omstandigheden beter worden. Dat laatste is met behoorlijke kans het geval: de rente gaat vermoedelijk stijgen vanaf de huidige idioot lage nievaus en de opbrengsten van aandelen/ andere beleggingen zullen met redelijke kans in de komende decennia hoger zijn dan we in het afgelopen decennium gezien hebben.
Als de rente en/of aandelenopbrengsten verbeteren dan worden pensioenfondsen weer rijk als de pensioenpremies zo hoog blijven als ze nu zijn.

Minister Kamp sprak gisteren bij Knevel en van den Brink bevoogdend dat het nieuwe pensioenakkoord nodig is, omdat er anders veel te risicomijdend belegd zal worden. Een goed gespreide portefeuille vastrentende en zakelijke waarden brengt gewoon veel meer op op lange termijn dan je geld op een spaarbankboekje zetten (dat heb ik in een post ook al eens laten zien).
Hij heeft gelijk, maar het is wel bevoogdend, men mag best wel wat meer individuele voorkeuren meewegen.

Het pensioenakkoord kan wel eens heel wat veranderingen in het pensioenstelsel op gang brengen. Men kan niet steeds meer solidariteit van jongeren afdwingen, zelfs als ze het blijven vertikken lid van een vakbond te worden. De gemiddelde doorsneepremie waarbij de 55+ zwaar wordt bevoordeeld zal afgezwakt moeten worden.
Gegarandeerde nominale aanspraken zullen tot een bepaalde hoogte echt gedaan moeten kunnen worden. Men wil nu eenmaal graag die bodem in het pensioen. Voor die zekerheid heeft men volgens onderzoeken wel 30 tot 40% over aan lagere opbrengsten dan die mooie gespreide portefeuille van Kamp. Boven die bodem kan men meer risico nemen en dat zal dan via enigszins of helemaal geïndividualiseerde regelingen wel gaan gebeuren. Dat vermindert de solidariteit van de laag verdienende met de hoog verdienende in het pensioenstelsel, iets dat de vakbonden toch hoort aan te spreken als ze het nieuwe stelsel gaan doorgronden (en dat ze het gaan doorgronden lijdt weinig twijfel).

Het plaatje komt van http://www.apache.be/2009/12/pensioensparen-holt-solidariteit-uit/ , waarbij pensioensparen op de hak genomen wordt vanwege de solidariteit met de rijken via de belastingvoordelen van sparen voor het pensioen die rijken wat makkelijker kunnen voor elkaar krijgen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten