9 april 2011

Opsplitsing rendement S&P naar dividend, PE, inflatie, winststijging


Het plaatje van Minack (Morgan Stanley) laat zien waar het aandelenrendement vandaan kwam in de afgelopen decennia.
Dividend is de meest constante factor.
Opbrengst via inflatie werd meestal tenietgedaan door daling van de koerswinstverhouding (PE).
Reële winstgroei levert ook een grote bijdrage (uiteraard), vooral op de lange termijn.
De verklaring wat de koersen doen op korte termijn hangt vooral af hoe de koerswinstverhoudingen veranderen en hoe de winsten veranderen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten