3 april 2011

Groei werkgelegenheid VS komt op gangDe groei van de werkgelegenheid in de VS begint nu ruim boven wat nodig is om de werkloosheid te doen dalen te komen.
De gepubliceerde groei is nog niet zo hoog, maar zal nog wel wat naar boven bijgesteld gan worden. Het midden- en kleinbedrijf is nu eindelijk behoorlijk wat banen aan het scheppen en die worden voor een deel pas met vrij grote vertraging opgepikt in de surveys (via het birth/death model van nieuwe/failliete ondernemingen).
Het gaat nog niet goed in de bouw en ook niet met de werkegelegenheid aldaar en ook de lokale overheden zijn nog steeds ambtenaren aan het ontslaan. Maar in de rest van de economie gaat het nu zo goed dat er toch een behoorlijke groei van de werkgelegenhied is.
Ook de wat ruimere definiteis van werkloosheid en arbeidsparticipatie beginnen nu uit te bodemen of te verbeteren.
Het gaat goed met de daling van de initiële aanvragen voor werkloosheidsuitkerngen, er zijn meer uitzendkrachten nodig, er komen meer vacatures, er zijn miner massaoontslagen, d.w.z. de werkgelegenheidsgroei kan verder verbeteren.
De groei wordt pas echt goed als de bouw weer op gang komt en dat komt ook nog wel, ergens in de tweede helft van 2011 denk ik.

Het aantal gewerkte uren stijgt harder dan de van de groei werkgelegenheid en het inkomen daaruit stijgt weer harder dan het aantal gewerkte uren. Het moet nog verder verbeteren, maar wat we nu zien is genoeg om consumptiegroei OK te maken.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten