16 april 2011

Society Wide Financing: China pakt schaduwbanksysteem aan


China leert van de fouten van het Westen en probeert nu het schaduwbanksysteem te reguleren. Reguleren is een groot woord, dat lukt niet, maar men maakt vorderingen bij het in kaart brengen ervan.

In China heeft het strengere beleid van de Peoples bank of China (PBoC) waarbij banken steeds meer kapitaal moesten aanhouden ten opzichte van hun kredietverlening geleid tot een kredietvraag die groter was dan waarin de banken konden voorzien. Dit heeft geleid tot snel groeiende kredietverlening buiten de banken om. Bedrijven gingen lenen bij trusts en op de kapitaalmarkt.
De PBoC zat met de handen in het haar. Waar in 2002 nog 96% van de kredietverlening via de banken ging (en wat de PBoC goed kan controleren), ging nog maar 59% van de kredietverlening in 2010 via banken.
M2- groei meet al die kredietverlening buiten de banken om niet en geeft daarom steeds meer te onvlodoende aan hoe sterk de kredietgroei is.
Daarom is de PBoC nu met plan B gekomen om de kredietverlening in toom te houden: SWF (Society Wide Financing, niet sovereign wealth fund). SWF moet beter dan M2 aangeven hoe hard de kredietgroei gaat.
Dit cijfer is verre van perfect. Het meet lang niet alles wat het schaduwbanksysteem aan kredieten verschaft en het cijfer wordt maar eens per kwartaal berekend.
De PBoC kan SWF niet direct controleren , wat bij M2 wel kan, maar als SWF te hoog wordt dan kan men de rente natuurlijk wel extra verhogen om SWF terug te rbengen.
De PBoC puzzelt voorlopig nog doow at te doen om de kredietgroei binnen de perken te houden.

bron: meest Capital economics

Geen opmerkingen:

Een reactie posten