10 juni 2011

Kocken (Cardano): pensioenakkoord is balletje balletje


Bij IPE staat de felle reactie van Theo Kocken, de baas van Cardano op het pensioenakkoord. Hij noemde het balletje balletje (http://www.ipe.com/nederland/pensioenakkoord-is-balletje-balletje_40945.php). Kennelijk is waar je ook kijkt het geld weg voor een goed pensioen. Hij berekent dat de extra zekerheid voor de ouderen ten koste gaat van de jongeren die 20 % zouden verliezen.
Ouderen krijgen misschien wat extra kans op indexatie. Verliezen worden enigszins uitgesmeerd naar de toekomst (dat kan alleen met solidariteit van jongeren).
Nominale zekerheid [ik zou het bijna zekerheid noemen] wordt verminderd om de kans op indexatie te verbeteren.
Eigenlijk wordt iets opgegeven dat niemand en vooral de ouderen niet op wil geven, namelijk nominale zekerheid en hier komt een betere kans, tenminste dat is te hopen, kans op indexatie voor in de plaats. [mijn commentaar: Dat geeft ook wel aan dat de wetgever kennelijk geen vertrouwen heeft dat de inflatie laag blijft, iets dat niet verwonderlijk is als je sinterklaas blijft spelen door schuldenlanden als Griekenland steeds maar vol te blijven stoppen met geld].

Theo Kocken zegt dat het pensioenakkoord alleen mogelijk is door je rijk te rekenen, niet zoals nu gebeurt door de waarde van de verplichtingen zo duur mogelijk te berekenen tegen de zo ongeveer laagst mogelijke rente, maar door uit te gaan van verwachte rendementen, zoals iedereen in het buitenland doet. Als je dat doet zijn de Nederlandse pensioenfondsen ineens schatrijk en kunnen ze onmiddellijk weer gaan indexeren. Dat veroorzaakt hogere uitkeringen aan de nu ouderen (55+ mensen, door mijn collega's aangeduid als vuige babyboomers]. Dat veroorzaakt uitkeringen die veel te hoog zijn en dat gaat over de rug van de jongeren.[mijn commentaar: dat komt ervan, de jongeren worden geen lid van de vakbond en de vakbond verdedigt daardoor vooral de belangen van de ouderen. Als jongeren zich niet organiseren, dan zal hun maximaal geld afgetroggeld worden, dat in de zakken van de babyboomers terecht zal komen. Electoraal is dit voorlopig de te verwachten uitkomst, omdat electoraal de babyboomers machtig zijn.] Niet alleen worden gelden van de jongeren bij de pensioenfondsen uitgehold door die komende veel te hoge voor inflatie geïndexeerde uitkeringen, ze worden ook nog eens een tweede keer gepakt door de hogere aow-uitkeringen (reëel 0,6% per jaar hoger)die door de jongeren opgebracht mogen worden.
Theo Kocken berekent dat de jongeren 20% moeten inleveren van hun pensioenvermogen om de ouderen 10% extra te kunnen geven. Bij rijpe pensioenfondsen loopt deze diefstal op tot 30%, aldus Kocken.
De nieuwe voorgestelde berekening van de waarde van verplichtingen is een soort Griekse manier van verdoezeling van de kosten van de verplichtingen, iets waarvan landen die dit deden zoals bij de ambtenarenfondsen in de VS terug aan het komen zijn, aldus Kocken.

Mijn commentaar: de nieuwe voorstellen zullen leiden tot forse veranderingen in het pensioenstelsel. Men zal voor een behoorlijk deel over moeten gaan op defined contribution in plaats van defined benefits. Dat is vermoedelijk nog ingrijpender dan het verhogen van de pensioenleeftijd van 66 naar 67+ (en als mensen nog ouder worden dan nu wordt het hoger dan 67).

Geen opmerkingen:

Een reactie posten