24 juni 2011

Woody Brock (3): De nieuwe monetaire politiek van de FED


Het is niet de eerste keer dat Woody dit vertelde, maar het was een nieuwe verduidelijking. Net als Woody ben ik van mening dat het nieuwe beleid belangrijk is en dat de innovaties van de FED onderschat worden.

Het nieuwe monetaire beleid van de FED is een revolutie: er komt een controlemogelijkheid bij. Tot op heden kon je alleen maar de korte rente of de geldgroei controleren, maar niet beide. Via het nieuwe beleid van sturen van verwachtingen, quantitative easing inclusief rentevergoedingen op de vrije reserves kun je wel geldgroei en de korte rente beheersen.
De FED moet wel volkomen betrouwbaar geacht blijven worden. Het gaat om verandering van de beliefstructuren in de goede richting.
Amerika drukt geen geld maar de FED drukt vrije reserves voor banken (die met een hefboom van 10+ ingezet kunnen worden voor kredietverlening). De omvang van de balans van de FED en de vrije reserves voor de banken is daardoor veranderd van dodelijk saai tot het neusje van de zalm van het monetaire beleid.
Ik had zo mijn twijfels of de FED wel rijk genoeg is om die rente te betalen, maar Woody vond dat gezien de winstgevendheid van de FED (dat is tenslotte het bedrijf in de wereld dat het meeste winst maakt) onzin. Als banken echt rendabel kredieten denken uit te zetten, dan is al snel een hoge rentevergoeding van de FED nodig om banken van reuzekredietgroei af te houden. Bij een leverage van 10+ is kredieten verstrekken vaak aantrekkelijker dan een rentevergoeding op de reserves.
Omdat het in de VS bij de wet verboden is te werken met reserve ratio requirements (men zag dat als oneerlijke concurrentie van schaduwbanken met gewone banken, die en masse dreigden een soort GE Capital te worden), is het systeem met rentevergoedingen heel interessant en aantrekkelijk.
De nieuwe mogelijkheid brengt niet onmiddellijk een oplossing, omdat het aantal doelstellingen van de Amerikaanse centrale bank is gestegen van de oude twee (lage inflatie en werkloosheid) naar drie (crisismanagement is erbij gekomen).
Toch is het een belangrijk nieuw middel dat ingezet kan worden om crisissen te bezweren, de liquidity trap van Keynes kan hiermee enigszins omzeild worden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten