19 januari 2012

China (3): Demografie sterker dan verstedelijking


Het plaatje van de dag van The Economist was de verstedelijking in de wereld. De reden voor het plaatje was dat de verstedelijking in China boven de 50% is gekomen, enkele jaren eerder dan verwacht. Dat Chinese cijfer wordt enigszins obscuur bepaald via of je wel of niet toegewezen bent aan een stedelijke commissie. Op basis van cijfers die in de rest van de wereld gebruikelijk zijn schat men de verstedelijking eerder richting 70%.
Curieus is dat de heel grote dun bevolkte landen zoals de VS en Brazilië (maar bijvoorbeeld ook Canada en Australië) een veel hogere verstedelijking kennen dan dichtbevolkte landen als China en India.
De toename van de verstedelijking wordt gezien als een motor voor de industrialisatie. China heeft dan nog wat te gaan (maar minder dan het cijfer van 51,7% suggereert). Dat zou gunstig zijn voor de productiviteitsstijging en economische groei.

Precies tegen de trend van de verstelijking in gaat de demografie. Die is enorm verslechterd in de afgelopen paar jaar in China. Van 2000 tot 2010 kwamen er nog 110 miljoen mensen bij in de beroepsbevolking, maar in 2010 was dit maar 3,5 miljoen. Het percentage van de bevolking tussen 15 en 64 daalde voor het eerst in 2010, van 74,5% naar 74,4%. Die daling gaat in de komende jaren doorzetten. De trek van het platteland naar de steden wordt een stuk minder. Dat gaat ten koste van de economische groei.

De som van dalende beroepsbevolking en trek naar de steden wordt veel ongunstiger. Dat betekent minder economische groei in China. Ook het percentage dat investeringen uitmaakt van het BNP kan niet meer omhoog en daardoor wordt de groei ook minder. China moet binnenkort gaan wennen dat 9% groei niet meer haalbaar is gemiddeld en dat 6-7% ook al heel mooi is.

Bronnen: The Economist en The View from Shanghai

Geen opmerkingen:

Een reactie posten