4 november 2011

Werkloosheid daalt in de VS


De groei van de werkgelegenheid volgens het grote establishment survey van 80.000 is niet erg hoog, maar gezien de omstandigheden toch OK. De werkgelegenheid in de vorige maanden werd 102.000 naar boven bijgesteld en daardoor stijgt het aantal gewerkte uren toch behoorlijk.
Je ziet economen nu al achter de oren krabben en de groeicijfers voor het vierde kwartaal omhoogduwen van een lage 1 of 2% naar midden 2%.

Het veel kleinere household survey, waaruit de werkloosheid wordt afgeleid vanuit een vaste kleine stekproef van 5000, had nog rozigere cijfers. Voor de tweede maand steeg de wergelegenheid fors en daardoor daalde de werkloosheid (dat is op zich vreemd als je alleen naar het hoofdcijfer van het establishment survey kijkt: voor een gelijkblijvende werkloosheid hoort de werkgelegenheid met gemiddeld ongeveer 125.000 te stijgen (deze maand steeg de beroepsbevolking met 181.000 volgens household survey)
Nog bemoedigender is de daling van de brede werkloosheid (inclusief degenen die niet actief zochten in het afgelopen jaar omdat ze toch geen baan kunnen krijgen) en de stijging van de participatiegraad (% mensen dat werkt). Deze partcipatiegraad daalde tot enkele maanden geleden fors (ten dele ook door al die babyboomers die met pensioen gaan) en lijkt uit te bodemen, te gaan stijgen zelfs.

(plaatje van Calculated Risk)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten