10 november 2011

Bianco: vorige maand ging het over Griekenland, deze maand over Italië, volgende maand over Frankrijk?

Bianco had vandaag weer zijn maandelijkse conference call. Als rechtgeaarde Amerikaan vindt hij de euro een totale mislukking en dat had men bij de introductie al moeten zien. De markt deed alsof elk euroland een soort Duitsland was en is er plotseling achter gekomen dat dit niet zo is.
Men probeert er met financial engeneering uit te komen, maar dat levert slechts tijdelijke verlichting (of zoals mijn collega Ted Scott steeds voor houdt: men is bezig het liquditeitsprobleem op te lossen, maar er is geen echte oplossing zo lang het solvabiliteitsprobleem niet geklaard is).

Er zijn drie onmogelijke oplossingen om er uit te komen, zo redeneert Bianco:
1. Terug naar de oude valuta's. Dat is een ramp voor de banken (en voor de gepensioneerden, de ambtenarensalarissen etc.)
2. Fiscale unie. Elk land moet een soort Duitsland worden. Vanuit Brussel wordt bepaald wat een land mag doen qua fiscale politiek. Europa heeft vele eeuwen oorlog gevoerd om dit te voorkomen en is nog steeds niet erg te porren voor een fiscale unie.
3. Massieve overheidsbezuinigingen. Politici kunnen hiertoe besluiten, maar voeren dit toch niet uit. Opstanden vanuit het volk voorkomen verder ook deze oplossing.

Voorlopig is er te veel geharrewar, juridisch getouwtrek, angst voor moral hazard dat het iets wordt met de benodigde financial engeneering via EFSF, ESM, ECB.
Het EFSF is veel te klein. de omvang wordt berekend inclusief Italië en Spanje, terwijl dat de grote vragers gaan worden.
CDS wordt een uitstervend derivaat als Europa de rug recht houdt en er alleen maar vrijwillig verlies genomen mag worden en niet via CDS-en.

Eerst moet het slechter gaan met Europa à la 2008 in de VS voordat een van de drie oplossingen gekozen gaat worden. Die wens begint aardig in vervulling te gaan. Eerst kwam het onbelangrijke Griekenland in problemen, daarna het rijke onbestuurbare Italie en nu Frankrijk. Frankrijk verliest eerst AAA rating en raakt daardoor in problemen en neemt het EFSF in zijn val mee.
De druk op Europa (en Obama, Wen Jiabao) moet erg groot worden om alle oude principes vloeibaar te maken.
Een en ander wordt dan ingemasseerd via wat financial engeneering van de ECB en het IMF

Geen opmerkingen:

Een reactie posten