19 december 2012

De Mayakalender nadert zijn einde: op naar Bugarach

De Mayakalender sluit op 21 december volgens de opvattingen van velen een zeer, zeer lange golf af van 394 jaar of volgens anderen van ruim 500 jaar. En houdt dan de tijd op?
De Maya's vonden dat je daar goed voor moest bidden anders liep het verkeerd af. Hun priesters ontleenden een flink deel van hun macht hieraan: zij waren als eersten verantwoordelijk voor het terugkeren van de zon, het ontstaan van een nieuwe periode.
Dat bang zijn deed men al elk jaar op 21 december want wie weet komt de zon niet terug en blijven de dagen maar korter worden. Aan het eind van elk jaar waren er daarom wat onheilsdagen gereserveerd. Serieuzer werd het na elke periode van 52 jaar en het einde van de zeer lange golf, ja daar hoort heel wat onheil bij. De vorige keer kwamen de Spanjaarden, bezweek een groot deel aan de Spaanse ziektes en bovendien waren ze voortaan gekolonialiseerd/ slaven voor het hogere Spaanse doel. Piet Hein maakte daar dankbaar gebruik van overigens door het door de Spanjaarden geroofde zilver van de Spanjaarden te roven, wat misschien na enige tijd de tulpenbollenmanie in een versnelling bracht.

Uit ons boek: "Bij de Maya's kreeg je lange golven door hun twee tellingen voor de tijd: de zonnekalender en de rituele kalender van Venus van 260 dagen. De zonnekalender was verdeeld in 18 maanden van twintig dagen met aan het eind vijf ongeluksdagen.
Elke dag van het jaar was vastgelegd in de temen van de twee kalendercycli. De jaren waren gegropeerd in cycli van 52 jar waarin de cycli van 260 en 365 dagen samenvallen. Want 260:365=52:73. Dus 73*260=52*365=18980 dagen, dus eens in de 52 jaar de 260-dagenjaren en de 365-dagen-jaren samenvielen.
Aan het eind van zo'n 52 jaar werd het helemaal link: je moest rekening houden met langdurig slechte tijden. De hele bevolking weeklaagde inde laatste vijf dagen over de rampen die hen boven het hoofd hingen. Bezittingen werden vernietigd, de vuren gedoofd en kinderen werden met geweld wakker gehouden om hen te behoeden voor het gevaar in ratten veranderd te worden. Zwangere vrouwen werden opgesloten voor het geval zij in wilde dieren zouden veranderen.
Bij zonsondergang van de laatste dag beklommen de priesters de daarvoor bestemde hoogte om aan de nachtelijke heme naar vreemde sterren te zoeken. Precies op het moment dat de cyclus voorbij was ontstaken ze een vuur in de geopende borst van een daarvoor gedood menselijk slachtoffer. Dit offer verschafte hun dan meer zekerheid over het voortbestaan van de wereld . Als de grote ster dan wer midden aan de hemel stond, verheugde de hele bevolking zich dat de goden gunstig beschikt hadden en hun weer een nieuwe tijdcyclus van 52 jaar toestonden".

Op 21 december loopt een 394 jaar durende baktun af en verder hadden de Maya's hun kalender niet geprogrammeerd. Dat is dus extra ellende volgens de kalender. Maar ook de Maya's wisten dat gewoon een nieuwe baktun zou beginnen.
Overigens is de datering helemaal niet zo zeker. deze is gedaan door een Franse priester in de 18de eeuw. volgens sommige bestudeerders van de Mayakalender zit hij er gewoon ruim honderd jaar naast en is pas rond 2200 het einde der tijden.

Wat extra zekerheid kun je krijgen door de berg van Bugarach op te vluchten, die om dusitere redenen gespaard zou blijven bij het einde der tijden.
Als de tijden op dreigen te houden, dan komen de UFO's uit de berg van Bugarach die voor dit soort zaken paraat horen te staan ongetwijfeld de wereld te hulp.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten