20 december 2012

fiscaal klif: plan B

Er wordt wat tijd verspeeld door plan B door het congres te halen (de dreigende belastingverghoging vanwege einde Bush tax cuts wordt verijdeld voor inkomens < $ 1 miljoen). Obama gaat een eventuele aanname vetoën mochten de Tae Party mebers over te halen zijn tot zo'n schandelijke belastingverhoging in hun ogen.
De bedoeling is de senaat onder druk te zetten met een voorstel, maar er dreigt nu een impasse waarbij maar een te klein deel van de fiscale ellende wordt opgeruimd.
De beurs zet de politici niet onder druk, dus komt er geen grand deal voor het einde van het jaar, alleen maar een small deal. Zo denkt Bianco erover en hij zou gelijk kunnen krijgen. Een en ander zou een nieuw kwartaal (eerste kwartaal 2013 en misschien ook tweede kwartaal) met zeer lage groei (0,5%?) kunnen betekenen.

Alleen al de beslissing om te bepalen tot welk inkomen de Bush tax cuts worden verlengd vraagt al zo veel tijd dat de rest niet voor oudejaar in kannen en kruiken is te krijgen. Het lijkt uit te gaan komen op $700-800.000 per jaar.
Er is nog wel degelijk hoop dat er een grand deal later komt met hervormingen van het uitkeringsstelsel, maar het begint meer en meer op het debt ceiling debat te lijken. Men wil wel een oplossing, maar kan bij nader inzien het nergens over eens worden. dat schiet niet op.
Obama moet in Washington blijven en mag niet naar Hawaï totdat een en ander duidlijk is. De invloedrijke democratische senator Schumer wil pas na de kerst over een voorstel gaan stemmen. De belastingdienst waarschuwt alvast voor een chaos, 60 miljoen mensen zllen niet op tijd hun belasting kunnen invullen, zo dreigen ze.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten