22 december 2012

Wankelende positie van Boehner: behandelen ze hem als Balthasar Gerards?

Wat een nederlaag voor Boehner afgelopen donderdag. Zelfs het verlengen van de Bush tax cuts voor inkomens tot $ 1miljoen was niet genoeg. Zijn plan B, bedoeld als extra onderhandelingsruimte voor de republikeinen, om wat extra los te krijgen werd  getorpedeerd door de Tea Party.
Dat zijn een stel ontzettende klunzen, die net als bij de onderhandelingen over het verhogen van het schuldenplafond in 2011 het land bijna plat legden en de waanzinnige concessies van Obama in de kiem smoorden (zie column van Krugman in de New york Times; hij ziet het amerikaanse parlement als een stel ondeskundig spelende pokeraars). De opmie keerde zich tegen de Tea party en ineens kon de democratische senaat een heel wat betere deal doen dan de afgeschoten deal met Obama. Obama werd gezien als zwak leider, maar de Tea Party leed meer schade.

Boehner hoort in januari als jammerlijke prutser te worden afgevoerd. Dan moet hij herkozen worden als speaker van de republikeinen in het congres na al dat gefaal.  Men begint nu zwaar op hem te kankeren. Een lot als dat van Balthasar Gerarads is nog niet goed genoeg volgens de tea party.

http://historiek.net/overige/personen/personen-algemeen/164-balthasar-gerards-1557-1584?start=1 :
Nadat Balthasar Gerards in de kraag is gevat, wordt hij opgesloten. De Fransman legt een verklaring af over zijn daden en legt daarin uit waarom hij het gedaan heeft. De schepenen (wetgevende bestuurders van de stad) besluiten hem te vervolgen om er achter te komen wie hem opdracht heeft gegeven voor zijn daad en wie er verder bij betrokken waren. Gerards laat namelijk niet veel los. Folteren lijkt de schepenen daarom een goede methode om alsnog te achterhalen wie hem opdracht had gegeven.

Gerards wordt eerst geslagen met roeden. Daarna worden zijn wonden ingesmeerd met honing. De nacht moet Balthasar Gerard gebonden doorbrengen. Zijn handen worden aan zijn voeten vastgebonden. Beulen hangen hem hierna op met aan iedere grote teen een gewicht van ongeveer 150 pond. Gerards wil hierna echter nog steeds niet praten.

Hij krijgt daarom schoenen van hondenleer aan en wordt voor een vuur neergezet. Het leer krimpt hierdoor waardoor ook zijn voeten verbranden. Dit is klaarblijkelijk nog niet genoeg. Na deze foltering houden beulen gloeiende fakkels onder zijn oksels en worden er naalden en spijkers onder zijn nagels gestoken. De katholiek gaat ook hierdoor echter niet spreken.

Volgens sommige berichten zou tijdens de foltering ook het geslachtsdeel van Balthasar Gerards zijn afgesneden.

Ondanks alle foltering vertelt de moordenaar niet welke andere personen betrokken zouden zijn geweest bij de moord op Willem van Oranje.

Balthasar Gerards wordt op 13 juli ter dood gebracht. Dit door middel van vierendeling. De verschillende ledematen worden hierna op de verschillende toegangspoorten van Delft 'tentoongesteld'. Een tekst uit die tijd:
...eerst zijn rechterhant, daer hy het voorsz. verradisch moordadighe feyt mede bedreven heeft, met een gloeyende toesluytende yzer geschroyet ende afghebrant te worden, ende dat daer naer met gloeyende tanghen tot ses reysen ende verscheyden plaetsen so aen aermen, beenen, en t'gheen daer sijn lichaem meest met vleesch becleedt is, het vleesch uutgebrant en afghenepen sal worden, ende dat hij daer nae levendich aen vier quartieren ghehouden sal worden, beghinnende van onderen ende ten laesten hem den buijck opgesneden ende zijn hart levendich uuijtgenomen ende in sijn ansichte geworpen ende daernae zijn hooft affgehouden zal worden ende dat zijn vier quartieren opten bolwercken van der Haechpoorte, Oostpoorte, Ketelpoorte ende Waterslootschepoorte deser stede uuijtgehangen ende zijn hooft opte Schooltoorn achter het logement des voornoemden heeren Prince op een staecke gestelt, sullen worden, verclarende alle syne goeden geconfisqueert ten proffijte van den Heer.
 
De Maya's waren humaner. De ware marteling gaat tegenwoordig wat beschaafder, via instorting van aandelenmarkkten/ stijging van de rente op staatsleningen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten