16 december 2012

goed nieuws van de afgelopen week

De centrale banken deden de afgelopen week weer hun best, vooral die van Amerika en Japan. In Japan moest men wel, want de LDP gaat ze toch wel dwingen. Deze beursvriendelijke partij won de verkiezingen heel dik en ze zitten net als in 1955-2009 weer achter het stuur van de politiek.
De FED beloofde naast de al beloofde $40 miljard aan hypotheken (MBS) ook nog eens $45 miljard staatsleningen te gaan kopen per maand. Het monetaire klif door het aflopen van Operatie Twist is daarmee afgewend.
Al die activiteit van centrale banken doet de volatiliteit dalen, zie bovenstaand plaatje van de VIX met (omgekeerde schaal) het balanstotaal van de FED.

De inflatie daalde in de VS en dat is gunstig voor de koopkracht en QE. Dat kwam vooral dor lagere benzineprijzen. Maar ook de trends voor medische kosten en onderwijs zien er nu beter uit.
De retail sales ex auto's en benzine steeg 0,5%, meer dan verwacht en lijkt een redelijk tot goed kerstseizoen te beloven.
De initial claims voor werkloosheid daalden opnieuw fors en dat betekent betere groei van de werkgelegenheid en een hogere ISM. De industriële productie steeg 1,1% en dat was overigens beter dan verwacht en beter dan de ISM aangaf.
Al met al sterke aanwijzingen dat de groeivertraging rond oktober vanwege Sandy slechts tijdelijk was (even afziend van het fiskale klif dat groei gaat drukken in de eerste helft van 2013, zoals de markt al incalculeert).

Goldman Sachs (Hatzius c.s.) hadden allerlei bemoedigende verhalen dat het beter zal gaan met de VS na half 2013, bijvoorbeeld met de investeringen op basis van hun accelerator model met credit crunch aanpassing. En dan is er nofg de huizenmarkt.

Er werd belangrijke vooruitgang geboekt met stamcelonderzoek. (
Stem-Cell Trial Without Embryo Destruction (WSJ); Advanced Cell Technology Inc) . De toepassing durt nog even, maar potentieel is het heel belangrijk.
 
In Europa maakte Van Rompuij met zijn plannen een klein stapje voorwaarts, precies zoals Schäuble al wilde (zie mijn post 
hierover). De ECB krijgt het drukker door veel grote banken te gaan controleren en daarme de bankenunie weer ietsje dichterbij te brengen. Men lietde rentes van Italië weer afnemen ten opzichte van Duitsland, nu men zich weer even minder zorgen maakt overde strapatsen van Berusconi en de weifelende houding van Monti om nog aan te blijven na de verkiezingen als baas over een nieuwe olijftakcoalitie.


In Duitsland vloog het beleggersgvertrouwen ZEW omhoog.
 
In China was men op de beurzen door het dolle heen vanwege een opnieuw aantrekkende PMI tot duidelijk boven de 50, de trend ziet er nu goed uit. Het traditionele optimisme dat opkomt na de leiderswisseling in China steekt kennelijk weer de kop op.
 
Hoe goed de verkoop van het maken van schuilkelders etc ook liep (http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/northamerica/usa/9730618/Mayan-apocalypse-panic-spreads-as-December-21-nears.html) de wereld zal na afloop van de zeer lange cyclus van de Majakalender op 21 december gewoon doordraaien en aan een nieuwe zeer lange cyclus beginnen.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten