11 december 2012

update vierjaarscyclus

Voorlopig denk ik dat we opnieuw in een lange fase FG zitten die langzaam omhoog gaat met herhaaldelijke correcties (de range is breed sinds the Great Moderation voorbij is). De Amerikaanse economie groeit langzaam, inclusief tegenwerking van de overheid een lage potentiële trend. Pas als de overheid minder erg gaat bezuinigen en de huizenmarkt sterker wordt kan de economie verbeteren en het optimisme toenemen. Dat zou na het overwinnen van teleurstelling over het fiscale klif rond maart 2013 kunnen gebeuren.
De beurs liep de laatste jaren enigszins parallel met de industriële productie maal de consumptieprijsindex, ongeveer de waarde. Voor de kredietcrisis lipen de koersen wat boven die productiewaarde, na de kredietcrisis eronder. De laatste tijd schiet het niet op met de industriële productie en dat wjst even op weinig opwaartse krachten voor de beurs. Pas als de ISM weer duidelijk richting 55 gaat kan de beurs weer lekker fundamenteel omhoog.
De vierjaarscyclus gaat enigszins parallel met de Coppockcyclus (de rouwcyclus). Het dieptepunt is wanneer de Coppockindicator maximaal negatief is en weer minder negatief gaat worden. Het maximale momentum krijgt de Coppockcyclus tussen punt D en E van de vierjaarscyclus. punt G wordt bereikt als na een afzwakking de Coppockcylus opnieuw flink gaat stijgen. Dat zou kunnen betekenen dat we punt G gepasseerd hebben. Voorlopig lijkt dit nog niet het geval te zijn, maar als de beurs onverwacht flink door gaat stijgen in de komende maanden vanaf de huidige niveaus, dan zou dat wel eens GH kunnen worden (met euforie die we met een flinke daling zouden moeten bekopen).

Geen opmerkingen:

Een reactie posten