1 december 2012

Siegel natuurlijk optimistischer dan Gordon en Grantham

A Critique of Grantham and Gordon
The Prospects for Long-term Growth
Het kon niet uitblijven, Siegel moest reageren op de sombere verhalen van Grantham en Gordon voor de komende 50+ jaar.
Zijn constantes zijn helemaal geen stille dood gestorven. Hij gelooft nog heilig in de structurele trend van stijging BNP per hoofd per jaar van 1,8% per jaar in de VS. Buiten de VS, in de Opkomende landen zal het beter zijn, dat is het verschil dit keer (de vooruitzichten op lange termijn waren nog nooit zo goed voor de Opkomende Landen)

Siegel ziet niet zo'n verschil tussen de groei van de grote technogische revoluties rond 1800 en 1900 en 2000. Het is en blijft 1,84% per jaar, hoe Gordon ook z'n best doet de uitvindingen rond 1900 op te hemelen (en Siegel is het ermee eens dat die uitvindingen van rond 1900 belangrijker zijn dan de huidige (ik niet)) . Niets wijst erop dat de huidige drijvers van de ICT revolutie nu zwakker zijn dan die van rond 1900.

Tegen de 6 tegenwinden van Gordon werpt hij in:
1. demografie, de winst is gemaakt, alle vrouwen die het kunnen werken al, dat gaat niet verbeteren: men zal tot op hogere leeftijd moeten doorwerken, men zal ouderen efficiënter inzetten
2.onderwijs. Eens, Amerikanen raken achterop.
3. inkomensongelijkheid. Dat gaat in golven en het zal deze keer niet zo anders gaan. de ongelijkheid zal wel weer gaan teruglopen.
4.globalisatie is slecht, kost middenklasser zijn baan: dit is onzin, meer welvaart in Opkomende Landen zal iedereen helpen (zelf ben ik er minder van overtuigd dan vroeger).
5.milieu en dure grondstoffen. De trend van goedkopere grondstoffen van de laatste 200 jaar is niet gebroken. Dit is het hoofdpunt van Grantham dat de VS nooit meer hard kan groeien. We zijn nog lang niet op het punt dat je meer en efficiënter grondstoffen kunt winnen. Technologie zal nog enorm verbeteren.
6. te veel schulden. Siegel ziet dit ook als een tegenwind, alleen een minder erge.

Siegel: Al dat pessimisme over groei, dat is een van tijd tot tijd optredend fenomeen. Het kapitalisme dat was toch een waardeloos systeem zei men na de jaren dertig. Toch bracht het communisme minder welvaart en het kapitalisme herstelde. Angst dat grondstoffen onbetaalbaar en schaars zijn/ worden, dat is ook van alle tijden. Dat komt allemaal wel weer goed.

 


 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten