16 maart 2010

winstgroei komende vijf jaar primaDe laatste decennia is het heel gewoon geworden dat als de zwarte wolken verdreven waren, dat je daarna een prachtige bijna lineaire trend kreeg van stijgende winstverwachtingen die jaren, zo'n 5 jaar of langer, aanhield.(zie plaatje)
Dat gaat nu weer gebeuren als de export- en investeringsgroei mooi zijn (zie plaatje Yardeni).
Productiviteitsgroei is hoog en loongroei laag, dus het rendement op eigen vermogen blijft hoog als er geen recessie komt. Door schaarste aan kredieten wordt alleen geïnvesteerd in projecten met hoge rendementen.
Dus het basisscenario hoort te zijn: nog vijf of meer jaar prachtige winstgroei.
De groene pijl gaat iets harder omhoog dan de blauwe pijlen. Die trend zal over enige tijd afzwakken naar het blauwe tempo, maar dat is ook heel mooi.
De opgaande fase van de huidige cyclus is nog erg jong.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten