8 maart 2012

Rekenrenteprobeersels n.a.v. discussie pensioenakkoord


Het FD had enkele artikelen over hoe de nieuwe rekenrente er uit zou moeten zien. Het plaatje komt uit het artikel: Bouwstenen van rekenrente in nieuw pensioenstelsel zijn er al. En: per pensioenfonds of niet? Sector versus DNB: opslag

Wie weet gaat het zo. Voordat er geïndexeerd kan worden moet er nog heel wat gebeuren. De nieuwe rekenrente zou kunnen aanpassen door die met 2% te verlagen voor inflatie (maar waarom neemt men niet de ingeprijsde inflatie volgens swaps maar 2%) en dan aanpassen voor verwachte opbrengsten boven de rekenrente, afhankelijk van het risico en verwachte rendement van de portefeuille. Per saldo kom je dan al snel uit op een lagere rekenrente dan vandaag, d.w.z. de dekkingsgraden dalen dan (maar ze zijn dan wel enigszins reëel).

Natuurlijk gaat men de daling van de rente na 20 jaar wegpoetsen. Die daling van de rente na 20 jaar is oneigenlijk, alleen veroorzaakt door overmatige vraag van matchen de pensioenfondsen terwijl er geen aanbod tegenover staat van overheden etc, alleen maar aanbod van graaiende banken die tegen deze zuinige rente denken wel slapend rijk te kunnen worden over de ruggen van de jonge, onnozel geachte, deelnemers van een pensioenfonds.

Er zal ook met man en macht gevochten worden om de rekenrente minder volatiel te maken dan de marktrente, vooral nu DNB al capituleerde door te werken met driemaands gemiddeldes. Voor de risicovrije rente is daar moeilijk een case voor te maken, maar voor een reële opbrengst op lange termijn van een totale pensioenfondsportefeuille kun je de case wel maken (zie proefschrift van Henk Klein Haneveld).

Als je denkt dat je verwacht rendement hoger is doordat er zo veel risico’s genomen worden in de portefeuille, dan lijkt het minstens nodig (prudent) hier een extra buffer voor aan te houden. Met de S-en van DNB voor de vereiste buffers wordt dit in het huidige systeem gedaan en zo iets (misschien iets minder streng) lijkt me toch echt ook nodig in het nieuwe stelsel van het pensioenakkoord.

Ik vind een opslag van 3% boven de swaprente voor een hele pensioenfondsportefeuille hoog. Die 3% extra moet gemaakt worden in de returnportefeuille die vaak maar 40-60% van het totaal is, d.w.z. die returnportefeuille moet 5- 7,5% meer opbrengen dan de swaprente.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten