21 mei 2011

Cowen: innovaties nu te onbeduidend versus McAfee en Brynjolfsson: digitale revolutie transformeert economie (McKinseys productivteitsgroeidebat)

Bij McKinsey (the debate zone) is een debat losgebartsen of de productiviteitstgroei in de VS op zijn retour is zoals Tyler Cowen (van Naked Capitalism) zegt of dat juist het beste nog voor ons ligt van de productivteitsgroei door de ICt (digitale) revolutie.
Tyler Cowen is de pessimist die de modale man in Amerika alleen maar ziet achteruithobbelen, heel anders dan in de periode 1870-1970. Er zijn weleen hoop innovaties, maar die brengen de onderklasse (sommigen, zoals Tyler Cowen noemen het nog steeds de middenklasse) weinig welvaart. De Amerikaan wordt relatief steeds armer ten opzichte van de modale wereldburger, de Chinees.
Je hebt helemaal niets aan internet vor inkomens groei van de onderklasse, een uitvinding die nauwelijks mensen aan het werk houdt: er werken maar 2000 mensen bij Facebook, bij Google ook niet veel en bij Twitter 450. Kortom, we 9=delen van het Westen) zitten al decennia in de Grote Stagnatie en die houdt nog een hele tijd aan.

Andrew McAfee en Erik Brynjolfsson verkondigen het verhaal van wat Ter Veer en ik de derde fase van de productiviteitsgroei in de lange golf noemen: we zitten nu in de fase waar een nieuwe technologie (ICT) overal goedkoop toegepast wordt. Dat betekent hoge productiviteitsgroei.
De laatste jaren is de productiviteitsgroei in de VS helemaal niet laag, net zo hoog als op het hoogtepunt rond 1950-1965 en veel hoger dan voor 1995. Dat komt door computers (hardware, software, netwerken)
Chips zijn nu overal, niet alleen in computers. Van auto's tot wenskaarten, overal worden ze nu teogepast. De ICT-Revolutie voldoet aan de eis dat het een overal toegepaste technologie is en daarom grote transformatieve innovaties oproept.
McAfee en Brynjolfsson zien de ICT Revolutie oprukken en dure advocaten en dokters (voor een groot deel) vervangen. Auto's die vanzelf veilig rijden, software die goed reageert op stemmen, alles goed vertaalt. We komen in het SoLoMo tijdperk van John Doerr (Social, local, mobile technologies).
Diverse zaken gaan al efficiënt, zoals bestellen bij Amazon. Maar er zijn nog heel wat diensten die veel efficiënter kunnen. Bureaucratie kan veel verbeterd worden. Ambtenaren laten ineens hoge productiviteitsgroei zien (ze worden bij bosjes ontslagen in de VS zonder dat de dienstverlening verslechtert).
Ze nemen het motto van William Gibson over:"The future is already here—it's just not evenly distributed."

Daar richt zich de discussie voor een groot deel op: profiteert nu al een groot genoeg deel van de mensheid van de ICT-Revolutie of gebeurt dat pas in de volgende fase van de Kondratieffgolf (waarin de groei afzwakt maar goed blijft en de winstgevendheid van het bedrijfsleven afkalft maar nog redelijk blijft), maar die fase komt pas na 2018-2020 volgens ons.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten