24 mei 2013

goud en debt ceiling


Fitzpatrick van Citigroup had bovenstaand plaatje van het verband tussen de goudprijs en de omvang van het schuldenplafond van de Amerikaanse overheid (via http://www.businessinsider.com/citi-gold-stairway-to-hell-2013-5). De onafgebroken stijging van de overheidsschuld noemt Fitzpatrick stairway to hell. ( via http://kingworldnews.com/kingworldnews/KWN_DailyWeb/Entries/2013/5/22_Gold_To_Advance_A_Stunning_$2,000+_From_Current_Levels.html)
Hij vindt dat goud net als in de jaren 70 moet vervierentwintigvoudigen in prijs (toen van $35 naar $ 850), dat brengt hem naar een prijsdoel van $3430.Dat is in lijn met wat zou moeten volgens hem vanwege de stijging van de Amerikaanse overheidsschuld.

Overigens zie ik het schuldenplafond van de VS lang niet zo veel stijgen. Het begrotingstekort is nog maar iets van $600 miljard per jaar en daardoor zou dat schuldenplafond de komende vier jaar niet meer dan $2400 miljard stijgen en niet de afgebeelde $8000 miljard.
.

http://www.businessinsider.com/frank-holmes-gold-charts-2013-2#-6
(en de andere slides hierna komen ook van die presentatie)
Er is een niet heel erg sterk verband tussen goud en de geldhoeveelheid volgens Holmes.
Centrale banken kopen goud,maar dat lijkt minder te gebeuren door de lage groei van de valutareserves in de wereld. De vraag van particulieren in Opkomende Landen is meer veel belovend. Sommige landen kopen gewoon heel veel per hoofd, ik verbaasde me vooral over Turkije en Egypte. Saudi Arabië is minder curieus, want dat is rijk.
Men hoopte het afgelopen jaar dat de goudprijs met de balansen van de centrale banken zou meestijgen. dat lijkt niet het geval.
Of de kostprijs van goud door goudmijnen echt zo veel is gestegen vraag ik me af, maar bij dalende prijzen gaat de hoeveelheid gewonnen goud wel enorm terugvallen omdat het onrendabel is. Dat is wel een argument waarom de goudprijs niet naar ver onder $ 1000 hoort te zakken.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten