2 mei 2013

QE onder vuur van Bianco

Bianco is al een hele tijd een kruistocht tegen QE door de FED aan het voeren. Het helpt slechts de zeer rijken, ietsje meer dan de 1% van Occupy Wall Street, maar 7% volgens de laatste onderzoeken (dat lijkt het percentage mensen dat afgelopen jaren rijker is geworden sinds QE).

De FED hoopt met QE een vermogenseffect te krijgen, men wordt rijker en gaat iets van die toegenomen rijkdom consumeren. Dat beurt nu niet, omdat men niet gelooft dat die toegenomen rijkdom blijvend is volgens Bianco. Hij heeft daar wel een punt, al denk ik toch wel dat de doorsnee amerikaan gaat geloven dat huizenprijzen echt wel hoger worden. In ieder geval zijn er minder hypotheken onder water bij stijging van de huizenprijzen en dat voelt toch heel wat prettiger.

Als het echt consensus wordt dat QE niet helpt, niet leidt tot lagere werkloosheid en lagere hypotheekrente, maar alleen maar bubbels maakt met mogelijk grote verliezen van de FED, dan kan de markt heel negatief reageern op extra QE. Als de markt een inflatoire mindset krijgt in plaats van de huidige deflatoire mindset, si de FED in de aap gelogeerd. Of dat gebeurt zie je aan de reactie van de obligatiemarkt op stijgende dan wel dalende beurzen: als de rente niet meestijgt/ daalt met de beurzen is de mindset niet langer deflatoir. QE bij een inflatoire mindset liedt dan tot hogere rentes, lagere beurzen en vernietiging van het vermogenseffect (wealth effect).

De laatste opiniepeilingen stellen niet erg grerust.
Alleen het geloof in hogere beurzen door QE is nog intact.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten