3 mei 2013

P Ruttenomics

Japan heeft Abenomics, Amerika Reaganomics, Obamacare en in Nederland heben we PRuttenomics.

Zelfs Reinhart en Rogoff zeggen nu dat je niet moet bezuinigen als de obderbezetting, de werkeloosheid te hoog is. Ze ontkennen zelfs dat ze dit een goed idee vonden. Ja landen met te veel schuld kennen minder groei, maar bezuinigen leidt tot nog minder groei,
Rutte wil nog steeds vasthouden aan verder bezuinigen, ook al krijgt hij na het échec van Reinhart Rogoff nu een jaar respijt van heer Ollie om even niet te bezuinigen.
Samson heeft zijn kaken op elkaar gehouden om het op lijn stellen van illegalen met criminelen niet af te keuren in de hoop ht bezuinigingsbeleid van Rutte te kunnen stoppen.
Voorlopig blijft Rutte nog recht in de leer van bezuinigen en moeten we nog een jaar  gebukt blijven onder PRuttenomics,

Alsof bezuinigen in een situatie van onderbezetting nog niet erg genoeg was, deed men er alles aan om de huizenmarkt te doen instorten en jaagde men gepensioneerden de stuipen op het lijf door pensioenfondsen zich arm te laten rekenen waardoor er stevig op sommige pensioenen gekort moest worden en de verwachting ontstond dat decennialange verdere kortingen vanzelfsprekend zullen zijn. De ouderen beroven immers de hardwerkende jongeren van hun pensioenrechten . Hoe goed de rendementen in absolute zin ook zijn van pensioenfondsen, de stel(l)ige waan dat de komende vijftig jaar het irrealistisch is te verwachten een rendement van meer dan 2 tot 3% te verwachten heeft ons aan het verstand gebracht dat onze pensioenfondsen straatarm zijn. O, hadden we ze maar niet, dan waren we niet zo veel armer geworden, zo redeneert men. Door de rentedaling worden de pensioenfondsne zo ontzettend veel armer dat je ze maar beter niet kunt hebebn. Landen zonder pensioenfondsen van enige omvang zoals Duitsland en Frankrijk zijn er veel beter aan toe. Die hoeven zich immers niet arm te rekenen.

Dat is toch je ware PRuttenomics: natuurlijk zijn onze pensioenfondsen gemiddeld niet arm, zelfs met conservatieve verwachte rendementen (van 2% boven de rente van swaps) kunnen ze hun nominale verplichtingen voldoen. Natuurlijk hoeft onze huizenmarkt niet verder in te storten als de hypotheekrente naar beneden gaat, iets heel simpel voor elkaar te krijgen iets (via het voorgestelde nationale hypothekenfonds bijvoorbeeld). Natuurlijk hoeft er niet bezuinigd te worden om het begrotingstekort onder de 3% te krijgen, als er maar zodanig hervormd wordt dat het vertrouwen terugkomt. Investeringen van de overheid in infrastructuur, onderwijs, R&D zijn al snel rendabel bij rentes van 1 tot 2%

Geen opmerkingen:

Een reactie posten