22 mei 2013

had goud zijn Minsky-moment?

Plotseling realiseerde men dat er geen inflatie was, dat QE voorlopig niet tot extra inflatie leidt, dat systematische risico, zoals de Eurocrisis, structureel naar beneden aan het gaan is en dat een mogelijke valutawedloop gaat leiden tot een sterke dollar (inclusief Dutch disease). De correlatie tussen sterke dollar en lagere goudprijs is hoog. Dat wijst allemaal op het opgetreden zijn van een Minsky moment.

Minder gehoord is het argument dat de groei van de valutareserves van Emerging Markets voor het eerst sinds 1998 lijkt stil te vallen en dat China zijn valutareserves excessief vindt (en er wellicht iets anders mee gaat doen)

Ook hoort men dat het plotseling duidelijk is dat aandelen beter en veiliger zijn dan goud.

Goud is niet langer de veilige haven

VaR van goud is plotseling een probleem geworden

Een en ander leidt tot dumpen van goud door institutionele beleggers/ hedge funds.
Is dat genoeg? niet als de vraag sterker stijgt dan de productie. Dat kan nog steeds, want de vraag naar juwelen en munten groeit.
Als er een Minsky moment is geweest dan dreigt een nieuwe neergang, na het eerste hertsel van de klap.

De fysieke vraag naar goud groeit wel door de sterk groeiende middenklasse in de wereld.
Zonder vraag van centrale banken is die stijging van de vraag niet voldoende denk ik om de gestegen productie te overtreffen.
De productie van goud is hoog door de gestegen prijzen. Na enige tijden is er bijna altijd een sterke reactie van grondstoffenproducenten op gestegen prijzen. Goud is geen uitzondering.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten