26 september 2013

NIDI meisjes nu geboren worden gemddeld 100= jongeren bestelen ouderen

NIDI heeft becijferd op onduidelijke gronden dat van de meisjes die nu geboren worden 50% 100 jaar of ouder wordt. Jongens komen mediaan niet verder dan 96, maar 1/3 haalt de 100. Pensioenfondsen hebben dat bij lange na niet verwerkt in hun verplichtingen. De man wordt 79 en de vrouw 82 en dan heb je nog LAM, het levensverwachtingsaanpassingsmechanisme waarbij na elke 15 jaar men verwacht dat men een extra levensjaar erbij krijgt in plaats van de 1 op 7 die we sinds de Industriële Revolutie zien (en we hebben dat in ons boek als vuistregel aangegeven in 2009).

De ouderen worden volgens dit soort berekeningen niet zo veel ouder, maar de jongeren wel. De actuarissen hebben voor de jongeren dus veel te weinig berekend aan lasten voor het pensioenfonds. De jongeren betalen dus veel te weinig pensioenpremie gezien hun levensverwachting. Dat moet straks opgebracht worden door de ouderen die om dit recht te zetten met minder pensioen genoegen zullen moeten nemen. Dit soort extra hoge levensverwachtingen  geeft aan dat de verwachte pensioenuitkeringen vanwege de langere levensduur voor de jongeren veel meer naar boven bijgesteld moeten worden dan die voor de ouderen. Daar is niet voor betaald. dit gaat recht gezet worden over de rug van de ouderen.
Die krijgen er veel minder extra berekende levensjaren bij van de actuarissen straks dan de jongeren.

Zijn de voorspellingen van de NIDI te pessimistisch voor de verplichtingen van de pensioenfondsen en zullen de meisjes die nu geboren worden niet de 100 halen? Ik denk het niet, want doortrekken van de trend sinds de Industriële Revolutie voorspelt dit al en de komende medische revolutie waarbij kanker vrijwel wordt uitgebannen en veel aan preventie zal worden gedaan maakt zelfs een versnelling plausibel van de stijging van de verwachte levensduur. De waarde van de verplichtingen van de jongeren stijgt veel harder dan die van de ouderen, omdat de bijstelling van de levensverwachtingen voor jongere deelnemers veel en veel groter is dan die van oude deelnemers/ gepensioneerden.
Een en ander wordt in het FTK getemperd door LAM (levensverwachtingaanpassingmechanisme). Maar duidelijk is dat je over niet al te lange tijd niet meer dezelfde pensioenleeftijd kunt aanbieden. In de premies moet gaan zitten dat 25-jarigen later met pensioen kunnen dan de huidige 50-jarigen.
Dan (over korte tijd al) moet echter ook de gemiddelde doorsneepremie aangepast worden. Ouderen (55-65) betalen nu minder dan ze aan rechte opbouwen en 55- betaalt te veel. In de toekomst zal het onvermijdelijk worden dat ouderen hogere premies zullen moeten gaan betalen, zelfs als je ze eerder met pensioen laat gaan dan jongeren. Overigens zal de pijn van later met pensioen kunnen gaan minder worden als de reële rente flink stijgt. Dan kan men veel meer (reëel) pensioenkapitaal genereren in het werkzame leven.

1 opmerking:

 1. http://www.ipe.com/nederland/pensioenleeftijd-mogelijk-naar-75-jaar_57765.php
  het NIDI stelt dat de pensioenleeftijd niet naar 71,5 jaar moet zoals het kabinet denkt, mar eerder naar 72-73 of zelfs 75.
  De hogere levensverwachting heeft gevolgen voor de pensioenleeftijd. Het NIDI denkt dat mensen die nu begin twintig zijn er op moeten rekenen dat zij pas met 72 of 73 jaar met pensioen kunnen. Dit is hoger dan de 71,5 jaar waarmee het kabinet rekening houdt voor jongeren uit 1988.


  In een ander scenario houdt het NIDI zelfs rekening met een pensioenleeftijd van 75 jaar.


  Het verschil tussen de scenario's zit in de afname van de sterftekans boven de negentig. Als de sterftekans boven de negentig jaar niet toeneemt, dan kan de levensverwachting volgens NIDI nog verder oplopen. De gemiddelde levensverwachting van pasgeboren meisjes stijgt in dat scenario naar 104 jaar, die van pasgeboren jongens naar 99 jaar.


  NIDI heeft wel een disclaimer. In zijn voorspelling gaat het instituut ervan uit dat toename van overgewicht op jonge en middelbare leeftijden de stijging van de levensduur niet afremt. Gebeurt dat wel, dan voorzien de onderzoekers grotere (sociale) verschillen in levensduur.


  De gemiddelde levensduur neemt dan naar verwachting minder sterk toe.


  Op het aantal mensen dat honderd wordt, heeft dit minder effect. Het NIDI voorspelt dat, bij levensverwachting van respectievelijk 96 en 92 jaar, de helft van de pasgeboren meisjes de honderd haalt en een derde van de jongens

  BeantwoordenVerwijderen