28 september 2013

Minack positief op groei Amerika

Is me dat even van de stoel vallen: De immer pessimistische George Minack is positief op de groei in de VS: het gaat beter dan je zou denken. Altijd waarschuwde hij dat de tegenvallers op de loer lagen, de winstgroei was niet houdbaar, schulden waren al helemaal niet houdbaar etc. En dat allemaal onderbouwd met overtuigende plaatjes. Nu valt dus alles mee:

De verbetering van de retail sales wordt niet ongedaan gemaakt via hogere import, investeringen gaan aantrekken vanwege het betere sentiment van het bedrijfsleven, de export door de hogere ISM export die vier maanden voor loopt.

(N.B. de achterblijvende importen worden niet veroorzaakt door fracking, de niet-olie importgroei was ongeveer even hoog als de totale groei van de import in de afgelopen jaren).

Aantrekken van de huizenmarkt veroorzaakt volgens Minack alleen een verschuiving in het uitgavenpatroon richting meer duurzame consumptiegoederen. Dat is toch gunstig voor aandelen omdat dit soort bedrijven meer genoteerd staan dan de dienstensector. Benderly ziet een en ander positiever, het leidt wel tot extra groei en dat geloof ik ook. In ieder geval zorgt die extra groei in duurzame consumptiegoederen wel voor een hogere ISM dan de groei van het BNP aangeeft.

Uiteraard dekt Minack zich in dat alles niet zo goed gaat in de VS, met name de inkomensgroei baart hem zorgen. Maar gelukkig leidt consumptie inkomensgroei.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten