17 september 2013

Is de potentiële groei in de VS weer 3-3,5% zoals F&C denkt of veel lager geworden?

Onderstaand verhaal van mij werd uit de Beleggingsnota geschrapt als zijnde te lang en ingewikkeld.
Ik vond het uiteraard zeer relevant als je een verhaal voor de komende vijf tot tien jaar wil vertellen, maar wie ben ik.

Tot voor enige jaren nam iedereen voor zoete koek aan dat de potentiële groei van de VS 3% was, het historisch gemiddelde dat de basis is voor de wet van Okun.
Schoorvoetend zie je dat de marktconsensus en de FED zijn opgeschoven naar ongeveer 2,25-2,5% vanwege de slechtere demografie en de ondertussen langdurig lage groei van de investeringen. De leer van het Nieuwe Normaal met bijbehorende financiële repressie gaat uit van nog lagere potentiële groei.
 Het afgelopen jaar zijn er diverse studies gedaan die wijzen op een lagere potentiële groei in de VS dan wij de afgelopen decennia gezien hebben. Enkele andere studies zijn juist positiever en geven aan dat de economische groei in de VS behoorlijk gestuwd kan worden door diverse gunstige trends en nieuwe technologieën wijzen op een betere potentiële groei.
In de onderstaande tabel staan enige varianten.
Potentiële groei VS
Deflatie/ Stagflatie
2010/2013 Gordon/ Grantham
Business as Usual
FED, Feroli, Oliner en Sichel
Historie
Okun, Siegel
Voorspoed/ Goldilocks
F&C, McKinsey
 
Groei beroepsbevolking
0,2%
0,5%
1-1,5%
0,7%
Bijdrage productiviteitsgroei
0,5%
1,25-2%
2%
2,5%
Totaal
0,7%
1,75-2,5%
3-3,5%
3,2%
De potentiële groei geeft een sterke indicatie voor het langetermijnscenario. Als de potentiële groei van de VS lager zou zijn dan 1%, dan wordt het erger dan het Japanscenario in de VS of komt er (minder waarschijnlijk) stagflatie als de dollar instort.

Als de kansen die McKinsey ziet benut worden en/of de technologische ontwikkeling versnelt (Brynjolfsson/McAfee[1]) of als er iets komt dat lijkt op wat historisch normaal was zoals Siegel en Oliner/ Sichel[2] denken, dan hoort dat zoals wij denken te leiden tot stappen in de richting van een Goldilocks of Voorspoedscenario in de komende jaren.
De verwachte winstgroei op lange termijn is gekoppeld aan de verwachte nominale groei van het BNP. Als men overschakelt van de gedachte dat potentiële groei niet 2-2,5% is zoals de consensus nu schijnt aan te nemen, maar 1,75%, dan moeten die winstverwachtingen terug en dat hoort te leiden tot een navenant lagere koerswinstverhouding. Dus dan is bijvoorbeeld niet langer een koerswinstverhouding van ongeveer 15 op basis van de winst een jaar vooruit fair value, maar eerder 12. De rente op staatsleningen met hoge rating zal dan (weer) dalen.
Krijgen we meer normale op de historie lijkende tijden of een door nieuwe technologie gedreven stijging van de productiviteit, dan zegt de logica dat de winstverwachtingen en koerswinstverhoudingen zullen stijgen.
 Twee factoren bepalen de potentiële groei: de groei van de beroepsbevolking en de stijging van de arbeidsproductiviteit.
Bij de groei van de beroepsbevolking zijn de meningsverschillen niet zo groot. F&C zit aan de optimistische kant met 0,7%.
Het is duidelijk dat de bevolking van de VS minder hard groeit en er veel babyboomers met pensioen aan het gaan zijn. Toch zijn er wel de nodige verschillen. Gordon, een grote goeroe op het gebied van productiviteitsstijging[1], denkt dat de arbeidsparticipatie van vrouwen in de VS gaat afnemen en het aantal gewerkte uren per week ook. De vergrijzing zorgt eveneens voor een lagere participatiegraad. Verder zijn er verschillen van inzicht hoe groot de immigratie zal zijn in de VS. Gordon en Feroli zijn hier heel pessimistisch over, het historisch gemiddelde zal niet meer gehaald worden. De illegale immigratie is teruggedrongen en de vooruitzichten in China en Mexico zijn beter.
 Wij denken dat deze inschattingen te laag zijn. De arbeidsparticipatie van ouderen zal doorstijgen (dat moet en kan medisch, de stijging begon al voordat het financieel noodzakelijk was). Vrouwen zullen meer in deeltijd gaan werken en hun participatiegraad zal juist weer toenemen. De economische groei in de VS zal het komend decennium hoger zijn dan elders in het Westen en daardoor zal de immigratie weer aantrekken.
De controverses voor de groei van de productiviteit zijn veel groter. Sinds 2010 was de groei van de productiviteit slechts 0,7% in de VS, veel slechter dan de top van 2,9% gemiddeld in de periode 1995-2005.
Wat is de argumentatie voor lagere productiviteitsgroei van de pessimisten (Gordon en Grantham)?
Gordon is uitermate pessimistisch. De grote uitvindingen sinds de Industriële Revolutie zijn grotendeels gedaan, de nieuwe zullen nog maar nauwelijks impact hebben op de productiviteit. Hij vindt de rondes uitvindingen gedaan rond 1800 (textiel, stoommachine, ijzer en staal etc) en 1900 (auto, elektriciteit, stromend water etc.) vele malen belangrijker dan die van rond 2000 (eigenlijk alleen internet). Hij denkt dat de ICT-Revolutie zijn kracht heeft verloren na 2000. Kortom, met 0,2% is de koek op. Zijn hoofdredenen waarom de groei structureel lager moet zijn:  1. de Amerikaan wordt (relatief) steeds dommer in plaats van slimmer zoals vroeger, zoals zichtbaar in de slechte PISA-scores van schoolresultaten internationaal vergeleken waarbij de VS is voorbijgestreefd door Azië en Europa; 2. te grote inkomensongelijkheid; 3. globalisatie is nu negatief en 4. schuldafbouw, deleveraging.
Grantham is al een stuk minder pessimistisch. Hij ziet een normaal tempo van nieuwe uitvindingen, innovaties. De energierevolutie van fracking geeft hij een bijdrage van 0,2% (iets aan de zuinige kant in onze ogen). Maar hij past de normale productiviteitsstijging aan met 0,2% voor de te lage investeringen in de afgelopen tien jaar en ziet de hogere grondstoffenprijzen als een soort belasting van 0,5% (zoals ook gebeurde na de eerste en tweede oliecrisis). In totaal verwacht hij 0,9% groei van de productiviteit in de komende decennia.
Feroli van JP Morgan (http://www.businessinsider.com/us-potential-gdp-growth-lowest-since-ww2-2013-8) ziet wat meer productiviteitsstijging, maar minder dan het historisch gemiddelde: 1,5% voor de private sector en inclusief overheid wordt dit 1,25% voor de hele economie. Zijn startpunt is het historisch gemiddelde van 2,25% van 1950-2012 en trekt daar wat van af omdat er de laatste jaren minder aan R&D wordt uitgegeven (2,4% in 2012 tegen gemiddeld vroeger 4,7%) en de prijsdaling van computers en andere IT veel lager is dan vroeger en er het afgelopen decennium er minder is geïnvesteerd in high tech.
Waarom de productiviteitsstijging weer 2,5% in de VS wordt
 
Het hoofdargument van F&C is altijd geweest dat in de lange golf van de economie de derde fase van een technische revolutie (nu ICT) altijd de hoogste productiviteitsgroei gaf en zal geven. De eerste fase was de ontdekking van computers en de start van het gebruik, de tweede fase wordt gedreven door steeds meer productie van ICT tegen steeds lagere prijzen
en in de derde fase gaat men de nieuwe technologie uitgebreid toepassen. Die derde fase lijkt begonnen te zijn in 2003, maar is door de enorme schok van de kredietcrisis en de eurocrisis ontspoord. De balansrecessie zorgde voor lage investeringen. Nu deze waarschijnlijk voorbij is in de VS, kan de draad van hogere productiviteitsstijging weer opgepakt worden.
 
De lijst van argumenten waarom de productiviteitsgroei in de VS zal gaan aantrekken in de komende jaren is groeiende.  Door de kredietcrisis zijn een hele berg investeringen niet van de grond gekomen die eigenlijk wel mogelijk waren gezien de enorme kennisexplosie, nieuwe ontwikkelingen. Dat lijkt een beetje op wat na de Tweede Wereldoorlog gebeurde.
 
In de VS zijn er volgens McKinsey structurele krachten op gang gekomen die minstens tot 2020 gunstig zullen blijven[1] en tot extra groei zullen kunnen leiden:
  • De energierevolutie (schaliegas en –olie): productie stijgt 50% per jaar sinds 2007, goed voor 1,7 miljoen extra banen. In de komende jaren kan dit 2 tot 3,7% bijdragen aan de economische groei
  • Herstelde concurrentiekracht in kennisintensieve industrieën: goed voor $200-590 miljard, ofwel 1 tot 3% van het BNP
  • Productiviteitsstijging via big data analysis, goed voor 0,8-1,7% van BNP
  • Meer investeringen in infrastructuur, goed voor 1,7% extra groei
  • Beter onderwijs en opleiding voor en over het werkzame leven, hiervoor indiceert men slechts 1,4%
 
Goldman Sachs noemde negen nieuwe ontwikkelingen die heel wat Schumperiaanse creatieve vernietiging kunnen veroorzaken[2]: kankeronderzoek (immunotherapie), big data, de e-sigaret (minder schadelijk en goedkoper), LED-verlichting, CAT – obligaties (creëert nieuwe sectoren in de verzekeringsbranche), gasmotoren (al dat goedkope aardgas moet utgebaat worden), software defined networking en last but not least 3D printing.
 
Deze ontwikkelingen kunnen de desbetreffende sectoren totaal op zijn kop zetten en belangrijke vooruitgang mogelijk maken. Er zijn nog veel meer nieuwe ontwikkelingen te geven. Denk aan de recente ongelooflijk snelle opkomst van schaliegas, sociale media, iLife (smartphones, apps, iPads, tablets, straks de iWatch etc), nanotechnologie (ASML) en straks bijvoorbeeld auto’s zonder bestuurder, de Google-bril, Apple-tv. Of alleen al wat Elon Musk teweegbrengt via baanbrekende innovaties: de elektrische auto’s van Tesla, de enorme prijsdaling van zonne-energie, Paypal, de hyperloop voor snel transport. De Baxter – robot maakt indruk, omdat zelfs een leek de robot de juiste bewegingen kan aanleren. Er is een medische revolutie gaande met individuele medicijnen gebaseerd op gentechnologie en met veel aandacht voor preventie van ziektes.
De lijst van nieuwe diensten en producten wordt de laatste jaren snel langer, nog nooit namen de mogelijkheden zo snel toe sinds de Industriële Revolutie.
 
In de VS zie je tekenen van herindustrialisatie. De dollar is weer concurrerend tegen de Chinese yuan. Door o.a. snel meer geavanceerd wordende robots en 3D kan er meer productie naar de VS worden teruggehaald. Baxter robots kunnen 365 dagen per jaar 24 uur per dag werken tegen $4. Bij toenemend vertrouwen zal men meer gaan investeren en minder aandelen gaan terugkopen en dit zal een verrassend hoge groei van de investeringen gaan veroorzaken in de komende jaren.


[1] McKinsey Global Institute (July 2013): Game changers: Five opportunities for US growth and renewal
[2] Goldman Sachs (Boroujerdi, Murti, Chanin, Mehta, Wolf): The Search for creative Destruction, August 7, 2013
 
[1] Brynjolfsson, Erik, and Andrew McAfee. 2011. Race Against the Machine: How the Digital Revolution is Accelerating Innovation, Driving Productivity, and Irreversibly Transforming Employment and the Economy.
[2] Byrne, Oliner en Sichel. 2013. Is the Information Technology Revolution Over?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten