24 augustus 2013

ik zie winstgroei komende vijf jaar aantrekken, Woody Brock afzwakken

De winstgroei in de VS is de laatste jaren goed geweest, vooral ook vergeleken met de groei van het BNP. In Europa ging het slecht met de winsten, maar daar was dan ook een recessie.

Winstgroei hoort op lange termijn in lijn te zijn met de groei van het BNP en in reële termen ongeveer de productiviteitsstijging.
De winstgroei kan hoger zijn als de loongroei achterblijft bij de productiviteitsstijging en als de centrale banken hoge bankwinsten toestaan. Export- en investeringsgroei harder dan die van het BNP is ook een probaat middel voor winstgroei hoger dan die van het BNP (ik tel 60% van die hogere exporten en investeringsgroei gewogen voor hun aandeel in het BNP op bij min winstverwachtingen) op bij de groei

De lage rente heeft de winstgroei enorm geholpen, vooral ook bij de financials en ik denk dat dit een gunstige factor blijft voor de winsten. De rentestijging zal een en ander wat drukken, maar de rente zal lager blijven dan de nominale groei van het BNP in de VS en dat zal de winsten (en waarderingen) helpen.

Ik zie de wereldhandel herstellen in de komende jaren en daarmee de export.
Verder denk ik dat de productiviteitsgroei gaat versnellen en er veel innovatiewinsten van nieuwe producten gaan komen. De kennisexplosie van de afgelopen tien jaar gaat hier voelbaar worden.
Loongroei blijft voorlopig lager dan productiviteitsgroei en bedrijven mogen meedogenloos reorganiseren om de efficiency te verbeteren.

Woody Brock ziet de hulp van de lage rente wegvallen en de hulp van globalisering ook (er is een groeiende schare mensen die gelooft dat globalisatie op de terugweg is, er komt herindustrialisatie in eigen land, fracking leidt tot minder import olie etc.). Woody ziet de winsten in de financiële sector als een bubbel (ik denk dat dit wel meevalt, er kan verdere winstgroei komen als het net wealth effect verder verbetert, maar inderdaad, die winsten van de financiële sector blijven kwetsbaar).
Voor de langere termijn ziet hij meer van de koek nar de factor arbeid gaan, de factor kapitaal krijgt nu excessief veel. Daar ben ik het helemaal mee eens, maar de keer komt volgens mij pas rond 2018-202 als de werkloosheid er wat lager bij ligt.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten