24 augustus 2013

Woody Brock en de naderende pensioencrisis in de VS: we zijn goed af in Nederland

Het faillissement van Detroit heeft de mensen aan het denken gezet. De pensioenverplichtingen aan de ambtenaren zijn gigantisch geworden en er is volstrekt onvoldoende voor gespaard door de overheden. dat leidt tot veel hogere lokale belastingen en verdwijnen van dienstverlening aan de burgers. Staten als Illinois en Californië zijn eigenlijk failliet als je alle verplichtingen uit hoofde van pensioenen en medische verzekering goed meetelt.

Woody Brock ziet de positie van de ambtenaren die via de vakbonden gewoon maar door blijven eisen dat aan alle verplichtingen wordt voldaan als onhoudbaar. Er is een tweedeling aan het ontstaan van mensen met excessieve overheidspensioenen en de andere burgers die via hogere belastingen hiervoor moeten opdraaien en zelf een mager pensioentje hebben/ gaan krijgen.

Voorlopig ligt het nog wettelijk vast dat niet aan de rechten gekomen mag worden en dat dus de burgers mogen worden uitgekleed. Maar dat begint zo onrechtvaardig te worden dat die wetten veranderd moeten worden volgens Woody. Je kunt geen bloed uit een steen knijpen en dus moet je iets veranderen in het pensioensysteem.

Vorige week bij de post goed nieuws liet ik nog een plaatje zien waaruit je kon aflezen dat het inkomen van de gepensioneerden in de VS gemiddeld netjes stijgt, terwijl dit voorde werkende bevolking niet het geval was.  Doortrekken van die trends is kennelijk gevaarlijk.

Woody raakt wel een belangrijk probleem aan: het aantal gepensioneerden groeit in het Westen en hun inkomen zal veel lager zijn dan dat van werkenden. In sommige landen zonder kapitaaldekkingssysteem zullen de pensioenuitkeringen schrijnend laag worden, zoals in Duitsland.

Nederland staat er wat dit betreft veel beter voor. Ondanks de kortingen op de pensioenen lijft er voor de meeste mensen nog een behoorlijk goed pensioen over. Vergeleken met de voorgaande generatie is het minder goed, men kan niet meer gratis met de VUT en men zal per jaar veel minder pensioen gaan opbouwen. Maar men zal zien dat de verschillen met de buurlanden groot worden: de pensioenen zullen in Nederland vel beter blijven dan in Duitsland of Frankrijk. Ook krijgen we niet de herrie van Amerika war de ambtenaren zich excessief bevoordelen. In Nederland stempelt het ABP gewoon mee af en er wordt niets op de belastingbetaler afgewenteld.

Ik zat en zit me al jaren af te vragen waar die slechtere beurzen na 2020 toch vandaan moeten komen. De komende pensioencrisis is een prima reden. Het bedrijfsleven zal steeds meer moeten gaan bijdragen aan de oplopende kosten  van gezondheidszorg en pensioenlasten. Dat gaat de winst drukken. Het hoge percentage bejaarden die niet in inkomen erop vooruitgaan zal de consumptiegroei sterk gaan beperken in Europa. We lijken nu net uit de eurocrisis aan het komen te zijn en je ziet al een nieuwe, veel grotere, crisis opdoemen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten