17 oktober 2010

Goudprijs 24-35% stijgend per jaar?De goudprijs is sinds de introductie van inflatie gerelateerde obligaties (TIPS) ongveer op jaarbasis met 35% -9* rente TIPS. Dat komt enigszins overeen met wat Elfenbein stelt: de goudprijs stijgt volgens hem met 8 keer het verschil tussen wat de reële korte rente moet zijn (2%) en wat hij is (gemeten via inflatie minus rente op Treasury bills (schatkistpapier).
Via alle goede bedoelingen van Bernanke met QE2 zitten we voorlopig met een klimaat waarin de fundamentals wijzen op een stijging van de goudprijs op jaarbasis met 24-35%.
Andere fundamentals dan de lage reële rente en QE2 zijn ook gunstig: foreclosure gate, een zwakke dollar en vooral snel toenemende vraag van Aziatische centrale banken (zie tabel Middelkoop bij IEX bijvoorbeeld).

Voor de mensen in India is het ook erg aantrekkelijk goud op termijn te kopen tegen de dollarrente en ondertussen de hoge korte Indiase rente te ontvangen. Dat grote verschil is ook prijsopdrijend gezien de fascinatie van mensen in India voor goud.

Voor pensioenfondsen is goud ook aantrekkelijker geworden. De opbrengsten van grondstoffen, zoals volgens de Goldman Sachs commodity index, zijn sinds de kredietcrisis erg gecorreleerd met de aandelenprijzen. Dat grote voordeel van grondstoffen viel zo maar weg: grondstoffen spredien niet meer, maar hielden wel hun enorme risico (prijsfluctuaties). Bij goud is de correlatie met aandelen nog steeds bijna nul. Ook het contango van de goudprijs is nu ook gunstig vergeleken met bijvoorbeeld olie. Dus val niet van je stoel als je leest dat grote pensioenfondsen goud gaan kopen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten