9 maart 2011

huren drijven Amerikaanse inflatie omhoog


Bianco had in zijn conference call een tirade dat de inflatie op zou lopen in de VS. Vooral de huurinflatie gaat omhoog (zowel de echte huren als de aan huiseigenaren toegerekende huur, de owners equivallent rent). Huur is bijna 40% van de kerninflatie.

In de polls van Bianco onder zijn lezers gelooft bijna iedereen (80%) dat Bernanke de Amerikanen voor het lapje houdt dat de inflatie niet of nauwelijks gaat oplopen.

De trend van kerninflatie -/- huren is stijgend. Dat belooft nog wat als de huren naar 3% gaan.

Hoe kan dat bij zo’n lage bezettingsgraad/ hoge werkloosheid?
1.Er is te weinig gebouwd en het aantal gezinnen groeit snel. Bovendien koopt men weer een tweede huis.
2.De pricing power is hoog, veel hoger dan de bezettingsgraad aangeeft. Men wil bepaalde diensten en die kunnen alleen geleverd wordt door schaars individuen, die wel flinke loonstijging vragen, dit in tegenstelling dort de relatief snel dommer wordende Amerikaanse middenklasse die moeten concurreren met snel steeds minder dom wordende allochtonen.
3.Vertraagde doorwerking (ongeveer 11 maanden) van hogere grondstoffenprijzen

Geen opmerkingen:

Een reactie posten