5 maart 2011

Ray Dalio (Bridgewater): koop aandelen, vooral opkomende markten en goud

Het blog Pragmatic Capitalist ging in op het interview op CNBC met Ray Dalio, de baas van Bridgewater (http://pragcap.com/deep-thoughts-from-ray-dalio).
Bridgewater is een van de succesvolste vermogensbeheerhuizen in de wereld.
Bridgewater is zo ongeveer de bekendste promotor van zo veel mogelijk spreiden over met name ook onorthodoxe beleggingscategorieën. Frijns gelooft deze visie ook en liet wel eens bij de VBA zien dat een portefeuille met 10% risicobudget in zeer verschillende beleggingscategorieën (zoals bosbouw, infrastructuur, aandelen, obligaties, credits, grondstoffen etc.) zeer veel had opgebracht met een betrekkelijk laag risico (sinds de kredietcrisis kijkt men wat bedenkelijker tegen al die onorthodoxe zaken vooral vanwege de illiquiditeit).

Dalio is veel minder somber over de wereldeconomie dan vorig jaar, al ziet hij in 2012 de groei afzwakken en in 2013 nog meer vanwege monetaire verkrapping en deleveraging (in de VS komt daar fiscale ellende bij zo verwacht ik, maar ik ben optimistischer omdat de huizenmarkt zal aantrekken in 2012 en 2013). De groei in opkomende landen blijft hoog en daarmee de groei in de wereld OK.

Hij reageert eigenlijk op het interview met Sam Zell die ellende voorspelt omdat de dollar de status van reservevaluta in de wereld snel zal verliezen. Dalio ziet dat geleidelijker gaan en geen drama opleveren voor de korte termijn.
Het draait om de opkomende landen en dat zal zo blijven. Deze landen zullen beter spreiden en niet alleen dollars kopen. Op het ogenblik hebben de Sovereign wealth Funds veel te veel (meest vastrentende) beleggingen in de rijke landen van het Westen. Opkomende landen maken al 53% van de wereldeconomie uit (op basis van koopkrachtpariteit) en men is hier enorm in onderbelegd. De Sovereign Wealth Funds zullen uitbreiden door te spreiden naar aandelen en valuta's van opkomende landen.
De Sovereign Wealth Funds en de centrale banken (vooral die van opkomende landen) hebben veel te weinig belegd in goud. Men zal meer gaan spreiden naast de dollar ook in de euro, yen en goud (ook een valuta in de ogen van Dalio). Pensioenfondsen hebben ook veel te weinig belegd in goud.

Dalio was ook heel positief voor aandelen in 2011. Aandelen zitten in de sweet spot van goede groei en excessieve liquiditeit. Dat wordt na 2011 anders, maar voorlopig zijn aandelen aantrekkelijk en nog niet te duur.

Kwantitatief verruimen (QE) vond hij uitstekend beleid van de FED. De landen die geld kunnen bijdrukken als de ouput gap groot is hebben het veel gemakkelijker dan de landen die dat niet kunnen zoals de PIGS.

Opkomende landen kunnen de inflatie niet onder de knie krijgen vanwege hun koppeling aan de dollar, omdat de FED een erg ruim monetair beleid voert. Uiteindelijk ziet hij ook in het westen een veel krapper monetair beleid.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten