2 januari 2011

Babyboomers worden 65

Een heel veilige voorspelling is dat de babyboomgeneratie de komende jaren de pensioengerechtigde leeftijd van 65 gaat bereiken. Vooral in 2011 zijn er dat veel, want 1946 had een ware geboorte-explosie. De beroepsbevolking -gedefiniëerd als de mensen tussen 16 en 65- krimpt dit jaar dus fors in het Westen. De werkelijke beroepsbevolking zal nauwelijks dalen, omdat er veel minder mensen met vervroegd pensioen gaan.

In Japan had je enkele jaren geleden een terugslag in het verdiende inkomen omdat ineens al die mensen uit bouwjaar 1946 zestig werden en dan vaak doorwerken, maar tegen een flink lager salaris.
Misschien leidt het 65 worden van de eerste babyboomers met een (kleine) overschatting van de groei van het beschikbare inkomen.
De AOW-last gaat dit jaar dus flink omhoog. Men zal de babyboomergeneratie hierop aankijken: zij hebben de toekomst verkwanseld en nu moet de jeugd krom liggen om ze AOW en steeds meer zorghulp te geven. Die lasten qua zorg komen pas echt als de babyboomgeneratie 80 begint te worden, dus voorlopig gaat men nog niet erg hard snoeien in de onhoudbaar hoge subsidiëring van de zorguitgaven.
Het is onvermijdelijk dat de babyboomgeneratie hier op aangesproken gaat worden.
De babyboomgeneratie is een bijzondere generatie: daar draaide het steeds om, hier richtten alle marketing zich op. Electoraal blijven ze oppermachtig en dat zal men uitbuiten (de jeugd organiseert zich niet meer in vakbonden etc en moet daar een zware pijp voor roken).

In de Club Med gebeurt dit nu al: in Spanje is de jeugdwerkloosheid 40% en in Italië 28%. Men ziet de ouderen al vanaf 55 et vervroegd pensioen gaan op basis van een omslagstelsel dat voor iedereen duidelijk onhoudbaar is (in ieder geval niet houdbaar tot de tijd dat de post babyboomers, de 46- generaties, met pensioen willen). Huizen zijn onbetaalbaar geworden voor jonge tweeverdieners. Dat wringt en wordt pas beter als de overheidsbezuinigingen minder erg worden (d.w.z. als het goed is al in 2012, men bezuinigt dan door maar minder extra (bijvoorbeeld 1,5% in plaats van 3%) en dat helpt de groei).

Geen opmerkingen:

Een reactie posten