3 februari 2011

Trichet nog aardig, ondanks te hoge inflatie“Very closely monitoring of prices remains warranted” (stel voor dat hij zou zeggen dat dit niet zo was), dat was het oordeel, eerder vonnis van de ECB.
Pfff, geen “strong vigilance” als samenvatting van de toelichting bij het rentebesluit van de ECB. Natuurlijk ging de ECB de rente niet verhogen, maar men begint benauwd te worden dat de ECB terminologie gaat gebruiken dat er een renteverhoging op handen is. Het achterwege laten van “strong vigilance” betekent dat we waarschijnlijk minstens nog drie maanden weg zitten van een renteverhoging.
De obligatiemarkt was blij met de in hun ogen sussende woorden van Trichet (en zo waar was de aandelenmarkt een beetje solidair) en de euro ging wat omlaag.
Sussend, want Trichet zei dat hij het niet erg vond dat inflatie de rest van dit jaar waarschijnlijk boven 2% zou blijven en dat de inflatiedruk onder controle was. Ook zei hij dat hij bang was dat de balansen van de Europese banken weer zouden gaan krimpen, dat moet groeien worden (“It was "important" that banks meet expanding credit demand”). Kortom we zitten qua krediet- en geldgroei nog in een fase waarin de korte rente lager moet blijven dan de inflatie aangeeft.
De grote angst was dat Trichet ging vertellen dat “strong vigilance” nodig zou zijn. Maar ook monitor very closely is toch wel gevaarlijk genoeg om verder weg in de toekomst renteverhogingen te gaan inprijzen.

De tabel is van RBS, daar staat de terminologie in van de ECB in de vorige periode dat men de rente zo veel ging verhogen dat de olieprijs naar $ 147 werd gedwongen (want de dollar ging omlaag en men vluchtte in olie) en Europa in de Kredietcrisis zelfs nog meer het ravijn ingestort werd dan Amerika, de hoofdschuldige aan de kredietcrisis.
De foto is van Trichet in Davos (Agence France-Presse/Getty Images).

Geen opmerkingen:

Een reactie posten