10 februari 2011

Moddergooien naar Zembla/ Fritsch Bosch


Guus Boender gaf in het FD een reactie op de studie van Fritsch Bosch op een manier waarvan misschien zelfs Sweder van Wijnbergen zou moeten blozen (deze meldde over de directeur pensioentoezicht DNB, toch echt een heel slimme dame (en zij was ook te zien in het beruchte Zemblaprogramma als deskundige waarvan de woorden kennelijk financieel geografisch verantwoord uit verband werden gerukt): “Dit getuigt van een wereldvreemde onwetendheid op financieel gebied die alleen maar als verbijsterend incompetent omschreven kan worden”.)

Guus Boender in het FD: “De berekening van € 799 miljard getuigt van kwader trouw of ongelooflijk actuarieel onbenul”. En wat verder:
“Zembla en Bosch zijn afbrekend, slordig en foutief en in het Bosch-rapport ontbreekt elke vorm van zelfreflectie. Jammer is vooral dat door dit moddergooien de echte leereffecten verloren gaan”.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten