10 februari 2011

Ortec: Zembla/ Frits Bosch maken rekenfoutje van € 650 miljard


Frits Bosch berekende dat de pensioenfondsen € 799 miljard armer zijn dan gemoeten had als ze niet bestolen waren door de staat, de premies kostendekkend hadden gehouden en nog eens € 146 miljard als ze een goed beleggingsbeleid hadden gevoerd zonder het slechter te doen dan de benchmark.
Alhoewel al die bovenstaande redenen allemaal beter hadden gekund voor de pensioenfondsen hebben ze toch niet die schade berokkend van € 799 miljard volgens de berekeningen van Ortec (Boender c.s.)/ Cardano/Nijman.
Volgens Ortec was de schade € 650 miljard minder (hij was dus maar € 300 miljard, een bedrag dat ik niet in mijn achterzak heb zitten , maar och. Volgens Kocken van Cardano gaat het echter om maar € 50 miljard, zelfs dat heb ik arme luis als ik ben niet op de bankrekening staan).
Een klein beetje andere veronderstellingen scheelt al snel honderden miljarden als je het doorrekent over periodes van 20 jaar of langer voor alle Nederlandse pensioenfondsen samen. Kocken van Cardano: door foute veronderstellingen te maken over te heffen pensioenpremies maakt Frits Bosch een rekenfout van € 300-350 miljard (in de oorspronkelijke cijfers zit al indexatie in, je hoeft geen premies te heffen omde dekkingsgraad in stand te houden als die hoog is etc.)
Daarnaast zit er volgens 5 300 miljard aan andere rekenfouten in het verhaal van Zembla. De stijging van de levensverwachting die tot hogere verplichtingen leidt en ook de gevolgen van indexatie van pensioenen, veranderende rekenrente, is geen wanbeleid van pensioenfondsen en kon niet in de premies zitten volgens Ortec/cardano (hier heb ik wel enige sympathie met Frits, dat kon je echt van te voren zien dat actuarissen idioot lage levensverwachtingen hanteerden, dat heb ik al de nodige keren beschreven na 1998, het renterisico had echt dichtgegoid moeten worden bij rentes van 8% en dekkingsgraden van 140+).

De conclusie van dat al is dat je met beperkt andere veronderstellingen enorm andere uitkomsten krijgt. Frits Bosch rekent het wel erg dramatsich en Cardano berekent het wel erg optimistisch . Daar ergen tussenin zal het wel zitten, wat het precies is, dat is nog volkomen onduidelijk, al gaat mijn voorkeur wel uit naar de berekeningen van Ortec.
Bronnen: Uitgerekend: Frits Bosch zit er 650 miljard naast in IPN, notitie Ortec; cartoon hein de kort in FD

Geen opmerkingen:

Een reactie posten